About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Years  >  2006
Search in 2006 search subfolders
114 records Description ascending descending Last modified ascending descending
XIOS Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA 27/06/2008 10:05
XIOS From the first light emitting diodes to the organic light emitting diodes 27/06/2008 10:05
XIOS Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth 27/06/2008 10:01
XIOS Camera en temperatuur observatie via netwerk 27/06/2008 9:59
XIOS Glasvezel in spuitbeton: onderzoek naar samenstelling 17/03/2008 12:18
XIOS Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken 15/11/2007 17:46
XIOS Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand. 15/11/2007 15:31
XIOS Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten. 15/11/2007 15:31
XIOS De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen. 15/11/2007 15:31
XIOS Loonverschillen tussen mannen en vrouwen. 15/11/2007 15:31
XIOS Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek. 15/11/2007 15:31
XIOS Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap. 15/11/2007 15:31
XIOS Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces. 15/11/2007 15:31
XIOS Diversiteit op de werkvloer. 15/11/2007 15:31
XIOS Je kind op bezoek: vechtscheidingen. 15/11/2007 15:31
XIOS Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument 15/11/2007 15:31
XIOS Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren. 15/11/2007 15:31
XIOS Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking. 15/11/2007 15:31
XIOS SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. 15/11/2007 15:31
XIOS Kwaliteit in de rusthuissector. 15/11/2007 15:31
XIOS Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt. 15/11/2007 15:31
XIOS De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv. 15/11/2007 15:31
XIOS Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP 15/11/2007 15:31
XIOS Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem 15/11/2007 15:31
XIOS Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder. 15/11/2007 15:31
XIOS Zintuigactivering bij dementerenden. 15/11/2007 15:31
XIOS Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne. 15/11/2007 15:31
XIOS Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg. 15/11/2007 15:31
XIOS Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld. 15/11/2007 15:31
XIOS Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg. 15/11/2007 15:31
XIOS Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt. 15/11/2007 15:31
XIOS Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief. 15/11/2007 15:31
XIOS De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep. 15/11/2007 15:31
XIOS Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies. 15/11/2007 15:31
XIOS De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere. 15/11/2007 15:31
XIOS Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer. 15/11/2007 15:31
XIOS Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg. 15/11/2007 15:31
XIOS Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator. 15/11/2007 15:31
XIOS Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit! 15/11/2007 15:31
XIOS OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs. 15/11/2007 15:31
XIOS Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening. 15/11/2007 15:31
XIOS Ouders-pleegouders: vriend of vijand? 15/11/2007 15:31
XIOS Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar. 15/11/2007 15:31
XIOS Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem? 15/11/2007 15:31
XIOS Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden? 15/11/2007 15:31
XIOS Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs. 15/11/2007 15:31
XIOS De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. 15/11/2007 15:31
XIOS Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld? 15/11/2007 15:31
XIOS Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei. 15/11/2007 15:31
XIOS Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree. 15/11/2007 15:31
XIOS Digitale temperatuursmetingen met TINI 15/06/2007 16:18
XIOS Geboren met een stukje staal in de maag 08/12/2006 10:51
XIOS Beschoeingswerken 08/12/2006 10:37
XIOS Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab 08/12/2006 10:24
XIOS De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs 08/12/2006 9:31
XIOS Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk 06/12/2006 11:10
XIOS Toepassen van de nokkenvloer van ECHO in de context van de energieprestatieregelgeving 04/12/2006 15:32
XIOS Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren 04/12/2006 11:12
XIOS IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag 04/12/2006 10:23
XIOS Bouwen in de wereld van de mol 04/12/2006 9:33
XIOS Instant bruggenbouw 04/12/2006 8:51
XIOS Ondertunneling rijksweg A12 01/12/2006 14:44
XIOS Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement 01/12/2006 14:19
XIOS Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder 30/11/2006 15:33
XIOS De vernieuwde toekomst 29/11/2006 12:06
XIOS Cementcomposieten, nu en in de toekomst 29/11/2006 11:48
XIOS Temperatuurcontrole door warmtegeleiding via een gasspleet op lage druk. 29/11/2006 11:05
XIOS Optimalisatie van een persluchtinstallatie 29/11/2006 8:24
XIOS DG 100 & LINNEA elektrische schema's 27/11/2006 13:28
XIOS Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V. 27/11/2006 11:02
XIOS Automated bottle manufacturing process 27/11/2006 10:54
XIOS Ontwerp reinigingsrobot voor ronde starre ventilatiekanalen met kleine diameter 27/11/2006 10:43
XIOS Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine 27/11/2006 9:26
XIOS Tightning systems for bent sheet metal products 27/11/2006 8:56
XIOS PLC testkast 23/11/2006 14:23
XIOS Periodiek onderhoud op de zuigercompressor 23/11/2006 12:48
XIOS Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg 22/11/2006 11:52
XIOS Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen 22/11/2006 11:50
XIOS Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties 22/11/2006 11:30
XIOS Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning 22/11/2006 11:07
XIOS Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen 22/11/2006 10:42
XIOS Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt 22/11/2006 10:11
XIOS Ontwerpen van detectiesystemen, 22/11/2006 9:53
XIOS Concept rolstoelfiets 22/11/2006 9:34
XIOS Onderzoek naar de dimensiestabiliteit van PPS produkten 21/11/2006 16:18
XIOS De automatische buisaanvoer module 21/11/2006 16:00
XIOS Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten 21/11/2006 15:51
XIOS Simulatie van een dieptrekproces en verificatie door 3D-laserscanning 21/11/2006 15:30
XIOS Customer related management pakket in MS Acces 21/11/2006 14:15
XIOS Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties 21/11/2006 11:48
XIOS Ontwikkeling van een sorteersysteem 21/11/2006 11:32
XIOS Procesoptimalisatie inzake real-time dataverwerking van energiestromen 21/11/2006 11:20
XIOS Koppelen van Autocad aan Ardis in een natuursteen-verwerkend bedrijf 17/11/2006 15:37
XIOS Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten 17/11/2006 15:26
XIOS Invloed van de patiŽntdikte op de berekeing van orgaandosissen en effeftieve dosis 17/11/2006 13:00
XIOS Clinical introduction of respiration correlated (RC) CT/PET 17/11/2006 11:17
XIOS Alanine as an independent benchmark in the comparison between step and shoot IMRT and helical tomotherapy 17/11/2006 10:55
XIOS Quality control of the avalanche photodiode arrays of the clear PEM 17/11/2006 10:39
XIOS Opsporing van radiologische contaminaties in de afvalcyclus; doorlichting van kringloopcentra en operationaliseren van een germaniumdetector 17/11/2006 10:21
XIOS Electro oxidation of phenol, hydroquinone and p-benzoquinone in waste water with an amorphous metallic anode with a composition of Ni59Nb40Pt1 AND Ni59Nb40Pt0,6Sn0,4 17/11/2006 9:58
XIOS Standaardisatie van de kalibratie van thermoluminescente dosimeters voor het meten van huiddosissen 17/11/2006 9:14
XIOS Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen? 16/11/2006 15:39
XIOS LXI ethernet interface switching matrix 16/11/2006 15:17
XIOS Onderzoek en ontwerp van analoge video-filters 16/11/2006 13:08
XIOS JBITS 28 14/11/2006 16:21
XIOS Study of small bandwidth digital modulation 14/11/2006 15:54
XIOS Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser 13/11/2006 16:21
XIOS Study and measurements of nominal linear components 13/11/2006 15:48
XIOS Image processing with JPEG 2000 applied to multidimensionel (medical) images 13/11/2006 15:32
XIOS Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder 13/11/2006 15:14
XIOS Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler 13/11/2006 15:00
XIOS OMS diagnostic system 13/11/2006 14:43
XIOS Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn 13/11/2006 12:45
XIOS Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV 13/11/2006 9:36©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact