About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Years  >  2010
Search in 2010 search subfolders
108 records Description ascending descending Last modified ascending descending
XIOS AeroCalc 17/11/2010 11:50
XIOS Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis 10/11/2010 8:07
XIOS Agenda beheer: van bestelling tot deployment 24/01/2011 9:40
XIOS Alfresco 18/01/2011 11:15
XIOS Als System & Network Engineers op de Belgian Campus 22/11/2010 15:10
XIOS Annual contracts for Sales Information System 25/01/2011 14:28
XIOS Arm prosthesis control based on surface EMG signal extraction, classification and decomposition techniques 22/11/2010 13:27
XIOS Automatisch vullen van cellen 08/06/2010 13:40
XIOS Automatisering van gammaspectrumanalyse 12/05/2010 10:44
XIOS Bacnet Protocol & Installatie Engineering 30/09/2010 14:34
XIOS Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren 18/01/2011 11:48
XIOS Bepaling van de halveringstijd van 235U en 238U 26/01/2011 9:59
XIOS Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten 20/12/2010 12:55
XIOS CMS voor 'Zin in Zomer' 2010 18/01/2011 9:51
XIOS Conference support 15/11/2010 10:22
XIOS Converteren van de Belgian Campus website 24/01/2011 9:11
XIOS De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening 10/11/2010 10:47
XIOS De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone 15/11/2010 7:39
XIOS Design of a heating installation in a house 01/10/2010 12:29
XIOS Development of LiFo dosimeters for skin dosimetry and feasibility study in breast conservative treatment 26/01/2011 10:39
XIOS Device Creator 19/11/2010 13:33
XIOS Dubbeldeksnelwegen: een haalbare oplossing of niet? 20/12/2010 13:12
XIOS Duurzame ontwikkelingen in een electriciteitscentrale 08/06/2010 15:50
XIOS Een geweldige jeugd? 10/11/2010 12:37
XIOS Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken 15/11/2010 7:48
XIOS Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen? 10/11/2010 8:28
XIOS End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie 25/01/2011 10:37
XIOS Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres 22/12/2010 11:01
XIOS Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot 11/06/2010 10:55
XIOS FitNesse integreren binnen het Ventouris project 25/01/2011 14:07
XIOS FORCE.COM SITES 25/01/2011 11:48
XIOS Fotovoltaische installaties voor bedrijven 13/12/2010 14:33
XIOS Gebruik en toepassing van de Discontinuity Layout Optimization methode 24/12/2010 9:44
XIOS Gekoppeld vocht- en warmtetransport 22/12/2010 10:26
XIOS Geluidsanalyse met Novapoint Noise 23/12/2010 15:47
XIOS Google Apps in an Virtual Workplace omgeving 25/01/2011 9:59
XIOS Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie 10/11/2010 13:17
XIOS Haalbaarheidsstudie naar een circulaire near field radiatiepatroonmeting van een secondary surveillance radar 08/06/2010 10:27
XIOS Haalbaarheidsstudie WKK 17/06/2010 12:51
XIOS Herwerking PreCardio Website 14/01/2011 9:54
XIOS Herzieningsformules in de wegenbouw 13/12/2010 15:10
XIOS Het deukgedrag in mengsilo's 20/12/2010 13:45
XIOS Het gebruik van neerslagradardata in noodplanmodellen 26/01/2011 10:13
XIOS Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder? 10/11/2010 11:13
XIOS Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk 15/11/2010 8:02
XIOS In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen? 15/11/2010 8:45
XIOS Integratie van emissieberekeningen in bestaande verkeersmodellen 14/12/2010 11:54
XIOS Integratie van Microsoft Sharepoint in DotNetNuke 25/01/2011 9:46
XIOS Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk 15/11/2010 8:10
XIOS Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners 10/11/2010 13:00
XIOS Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge 07/06/2010 16:08
XIOS Keermuurconstructies met gewapende grond 20/12/2010 13:37
XIOS Ketenzorg binnen de doorverwijzing op politioneel niveau. Een onderzoek vanuit politiezone Tongeren-Herstappe. 10/11/2010 12:19
XIOS Korrelastransportbanden alternatieve sturing & preventief programma 17/06/2010 13:18
XIOS Krou.org, a digital clearinghouse for Cambodian teachers 25/01/2011 8:52
XIOS Kujali Initiative 17/11/2010 12:12
XIOS Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum 10/11/2010 10:33
XIOS Management Information System 26/11/2010 11:04
XIOS Mijn buurt 19/11/2010 8:47
XIOS MS Outlook 2007 - Serena Business Mashups Synchronisatie 18/01/2011 9:02
XIOS Netwerkmonitoring de volledige setup 15/11/2010 14:37
XIOS Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen 07/12/2010 13:33
XIOS Onderzoek rendement voor een WKK 11/06/2010 10:33
XIOS Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines 30/09/2010 14:30
XIOS Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden 07/06/2010 15:56
XIOS Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka 25/01/2011 11:13
XIOS Ontwikkeling websites gepersonaliseerde kleding 19/11/2010 13:24
XIOS Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos 18/01/2011 11:36
XIOS Opstellen smeerbeschrijvingen en optimalisatie van de VSM-machine 30/09/2010 14:45
XIOS Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's 26/11/2010 8:59
XIOS Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel 30/09/2010 14:28
XIOS Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw 25/01/2011 11:33
XIOS Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen 13/12/2010 14:58
XIOS PreCardio Risk Calculator 26/11/2010 8:43
XIOS Prikklok en planningskalender 18/01/2011 9:07
XIOS Project Fuga v2.0 19/11/2010 10:53
XIOS Promotion Planning & Quote Requests 17/11/2010 11:59
XIOS Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis 19/11/2010 13:03
XIOS Reading signals with data acquisition and a Labview oscilloscope 01/10/2010 12:44
XIOS Samenwerken met bewoners aan een betere buurt 15/11/2010 8:35
XIOS Semi-transparante zonnepanelen: productie en certificatie 08/06/2010 15:13
XIOS Siloconstructies, beton of staal? 13/12/2010 14:21
XIOS Smeerprobleem drukmachine Helio 112 30/09/2010 14:31
XIOS SPE Registration Solution 25/01/2011 11:01
XIOS Sportcentrum Genk: geventileerde dubbele gevels 13/12/2010 15:22
XIOS Stabiliteit van steigers 13/12/2010 15:40
XIOS Standaardisatie en uitbreiding van de veiligheidseisen van tunnels 20/12/2010 12:40
XIOS Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen? 10/11/2010 11:00
XIOS Studie voor nutsvoorzieningen voor UNATA 09/06/2010 9:19
XIOS Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces? 15/11/2010 7:55
XIOS Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening 19/01/2011 10:56
XIOS Testautomaat Reed Switch 03/09/2010 13:13
XIOS Textielbekistingen als raakvlak tussen architecturaal en structureel 07/12/2010 13:07
XIOS Topology optimization: ecologisch, economisch en evolutionair ontwerpen 13/12/2010 14:48
XIOS Uitwerking diactische opstellingen gasolie en gas 30/09/2010 14:34
XIOS Van stijve kern naar dwarswanden? 21/12/2010 14:17
XIOS Veiligheidsaspecten van de plasmatron VISIONI 26/01/2011 9:48
XIOS Verbeter Je Buurt 26/11/2010 9:38
XIOS Verhogen van de efficiŽntie van kwaliteitsmethoden 16/12/2010 16:38
XIOS Vibealizer 22/11/2010 13:09
XIOS Virtualisatie en open source UNS 17/11/2010 11:03
XIOS Voorbereiding en testen op metselwerk 14/12/2010 11:24
XIOS VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten 15/11/2010 8:59
XIOS Wand-Vloer-Interactie in metselwerk 20/12/2010 13:26
XIOS Waterwegwijzer bouwen en verbouwen 22/12/2010 10:14
XIOS WebGUI op Equinox 22/11/2010 14:53
XIOS Webservices in Android 22/11/2010 14:41
XIOS Worktime Manager 18/01/2011 9:38©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact