About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Years  >  2009
Search in 2009 search subfolders
137 records Description ascending descending Last modified ascending descending
XIOS Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot 07/12/2009 14:11
XIOS AGC Database Manager 02/03/2010 8:44
XIOS Analyse filesysteem onder Microsoft Active Directory 02/03/2010 10:59
XIOS Belgium Campus administration software 02/03/2010 10:13
XIOS Bemalingen bij naastliggende verontreinigde gronden 30/11/2009 10:37
XIOS Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen 19/01/2010 14:47
XIOS Bimorfe Piëzo-Elektrische Cantilever 14/12/2009 14:28
XIOS Biologische effecten geïnduceerd in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan uranium en cadmium 20/04/2010 10:07
XIOS Bluetooth communication 15/12/2009 16:08
XIOS Bookstore in JavaFX 02/03/2010 10:44
XIOS Bouwen van en leven in een betonwoning 01/12/2009 14:06
XIOS Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd 01/12/2009 11:02
XIOS CAD/CAM 17/12/2009 16:44
XIOS Chipdevice refresh 15/12/2009 16:07
XIOS Data acquisition for monolithic scintillation detectors in PET applications 15/12/2009 9:46
XIOS De Construcam 01/03/2010 14:32
XIOS De meerwaarde van zorgoverleg 07/12/2009 11:21
XIOS De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld 18/12/2009 10:04
XIOS De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten 07/12/2009 14:49
XIOS De opstellingvan 07/12/2009 14:41
XIOS De SO1 op zonne-energie 15/12/2009 14:17
XIOS Design of an industrial heating installation 18/12/2009 9:39
XIOS Desktop Application GUI prototype 05/03/2010 8:46
XIOS Detectie op gebogen bodyskids 18/12/2009 11:17
XIOS DocSys 02/03/2010 10:02
XIOS Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiële instelling 30/11/2009 12:02
XIOS Efficientieverhogende maatregelen in een packaging-afdeling: optimalisatie van een palletiseerrobot en detectiesysteem 19/01/2010 14:20
XIOS Energieanalyse en optimalisatie van een industriële tunneloveninstallatie 14/12/2009 11:50
XIOS Energieprestatievergelijking in Vlaanderen 18/12/2009 11:50
XIOS EPB berekening & verwarmingsaudit 15/11/2010 15:27
XIOS EVA - en ongevallenregistratie 01/03/2010 14:46
XIOS FAB@HOME 15/12/2009 16:23
XIOS Flex-ible Solutions 01/03/2010 14:14
XIOS FPDA-2 Ethercat Experience 03/09/2010 10:58
XIOS FPGA-based system for measuring objects 14/12/2009 16:17
XIOS Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden 17/12/2009 16:35
XIOS Goniometer 15/12/2009 14:01
XIOS Green Garden Genk: overgangs- en afwerkingsfase 26/02/2010 14:09
XIOS Grenzen aan grondverbetering? Studie op een lopend project 01/12/2009 10:43
XIOS Grondbehandeling in de wegenbouw 07/12/2009 14:35
XIOS Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie 02/03/2010 9:29
XIOS Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV 14/12/2009 13:33
XIOS Het aanleggen van natuursteenverhardingen op openbaar domein 01/12/2009 9:41
XIOS Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving 08/12/2009 11:12
XIOS Het oudervervreemdingssyndroom. 14/12/2009 9:44
XIOS Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland 14/12/2009 13:25
XIOS iAdvise insight information 03/03/2010 10:13
XIOS Ik pest niet meer! 07/12/2009 12:32
XIOS Implementatie open source e-Learning platform bij Xios 01/03/2010 15:15
XIOS Implementatie van betonkernactivering in de EPB-software 19/01/2010 14:34
XIOS Implementatie van condition monitoring in een bedrijf 30/09/2010 14:30
XIOS Implementatie voor een monitoring oplossing a.d.h.v. System Center Operations Manager 2007 02/03/2010 10:34
XIOS Installatie van een Content Management Systeem 16/03/2010 8:33
XIOS Integratie projectmanagement systeem binnen de projectteams van Belplas Industries 26/02/2010 11:56
XIOS Integratie van allochtonen 30/11/2009 13:02
XIOS Interfacing Novapoint Water & Sewer met Infoworks CS 01/12/2009 13:25
XIOS Intrafamiliaal geweld 08/12/2009 12:17
XIOS Jaga NV 02/03/2010 8:57
XIOS Job search 04/03/2010 15:39
XIOS Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras? 08/12/2009 12:56
XIOS Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging 07/12/2009 9:17
XIOS Kindertv.be 04/03/2010 15:21
XIOS Kleurenlegger 11/01/2010 10:54
XIOS Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag 14/12/2009 10:07
XIOS La dégradation d'un mélange de polyéthylène et d' amidon 15/12/2009 10:51
XIOS Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg 14/12/2009 12:23
XIOS Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen 07/12/2009 9:03
XIOS Managing the network of the Belgium Campus 01/03/2010 14:27
XIOS Marketing Project 04/03/2010 13:18
XIOS Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk 04/03/2010 14:33
XIOS Motion Capturing with XBus Master B 02/03/2010 9:21
XIOS Multipurpose near-field scanner 14/12/2009 16:28
XIOS Netwerk en systeembewaking met Nagios 02/03/2010 13:15
XIOS Niet - gravitaire 2DWA - systemen 01/12/2009 8:38
XIOS Nuclear data on beta-delayed neutrons 15/12/2009 10:08
XIOS Omzetting van interbus naar ethernet/ IP 15/12/2009 15:12
XIOS Onderhoudsplanning 18/12/2009 8:35
XIOS Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers 16/12/2009 12:25
XIOS Ontwerp vergrendelbare deur voor een 380 V/ 400 V schakelkast 15/12/2009 17:02
XIOS Ontwerpen van een Case Packer 16/12/2009 12:03
XIOS Ontwerpen van geautomatiseerde schrootdeksels 14/12/2009 11:27
XIOS Ontwikkelen van een mobiel kwaliteitscontroletoestel met een visiesysteem 18/12/2009 9:12
XIOS Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten 18/12/2009 10:35
XIOS Ontwikkelen van een user interface voor de ClearPETtm scanner 16/12/2009 11:34
XIOS Ontwikkeling van een universele methode om spaakspanning te meten 20/04/2010 9:59
XIOS Open Source - Mailsystemen 02/03/2010 11:37
XIOS Opstellen van een preventief onderhoudsschema en optimalisatie van het huidige persluchtsysteem 30/09/2010 14:31
XIOS Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages 01/12/2009 14:18
XIOS Plaatsen van geluidswerende wanden langs spoorlijn L36 26/02/2010 13:30
XIOS PLC automatisatie 15/12/2009 14:27
XIOS Prikklokregistratie en Call Gadget 22/11/2010 13:41
XIOS Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren 08/12/2009 8:04
XIOS Proof of concept: TEST.LAB mainstream.NET development 02/03/2010 9:10
XIOS Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen? 08/12/2009 12:03
XIOS Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B 08/12/2009 13:11
XIOS Reduceren van klachten over foutief gemonteerde of ontbrekende wielbouten op de naven van truckassen. 14/12/2009 10:34
XIOS Remote support via VNC en Java applets 04/03/2010 14:43
XIOS RFID entertainement onderzoek 04/03/2010 13:00
XIOS Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106 15/11/2010 16:25
XIOS Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiënten met schizofrenie 08/12/2009 9:31
XIOS Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking 07/12/2009 12:13
XIOS Shadowmaster 15/12/2009 14:36
XIOS Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning 01/12/2009 10:33
XIOS Sitech Administration Tool 02/03/2010 9:45
XIOS Slachtofferbejegening binnen de Community Policing 08/12/2009 12:27
XIOS Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW 08/12/2009 13:57
XIOS Softlution Redesign 05/03/2010 9:00
XIOS Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren 01/12/2009 12:00
XIOS Stabiliteitsstudie van groenwanden in België 18/12/2009 10:51
XIOS Stappenplan voor het isoleren van hellende daken 01/12/2009 11:45
XIOS Statistische analyse van een EEM-programma voor scheuren in metselwerk 01/12/2009 13:56
XIOS Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem 08/12/2009 12:40
XIOS Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren 01/12/2009 14:35
XIOS Studie van de luchtkwaliteit van de mechanische afdeling VCST 16/12/2009 9:31
XIOS Studie van een renovatieproject wegendistrict 712 te Hasselt 01/12/2009 13:10
XIOS Studie van vakwerken in stalen constructies 01/12/2009 9:17
XIOS Studie voor de fysische eigenschappen van vakkartonnen verpakkingen in functie van de relatieve vochtigheid 15/12/2009 13:45
XIOS Sun Solaris & Virtualisatie 12/03/2010 10:58
XIOS Sun Solaris & Virtualisatie 16/03/2010 8:22
XIOS Sun Solaris & Virtualisatie 12/03/2010 11:06
XIOS Sun Solaris & Vitualisatie 12/03/2010 10:55
XIOS Testinstallatie voor Jimek sproeibalk 15/12/2009 15:03
XIOS Thermisch en akoestisch onderzoek bij vergaderzalen met toepassing van betonactivering 18/12/2009 10:16
XIOS Thermische en akoestische analyse van een noodwoning 07/12/2009 9:12
XIOS Toepassing van fragillity curves op een rivierdijk voor piping met parameterstudie 01/12/2009 8:27
XIOS Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde granulaten in constructief beton 01/12/2009 9:29
XIOS Urenregistratie Panasonic Energy 03/03/2010 10:44
XIOS Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen 07/12/2009 14:27
XIOS Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers 19/01/2010 16:06
XIOS Verhogen van de bedrijfszekerheid en efficiëntie van een warmtesysteem 14/12/2009 12:17
XIOS Voorkomen van vermijdbare schade voor de patient binnen het dagchirurgisch proces neus, keel en oor 26/02/2010 12:53
XIOS Voorstel voor Vlaams keuringsplan privé-riolering 01/12/2009 13:36
XIOS Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk? 07/12/2009 14:25
XIOS Waterdichtheid van dubbele wandelementen 01/12/2009 15:02
XIOS Word File Validation 04/03/2010 15:52
XIOS Zelfverdichtend lichtbeton: voorlopige studie 01/12/2009 11:25
XIOS Zelfverdichtend vezelversterkt beton 01/12/2009 14:49©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact