About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Years  >  2008
Search in 2008 search subfolders
89 records Description ascending descending Last modified ascending descending
XIOS A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels 01/12/2008 10:12
XIOS ALARA-studie op BR2/Sidonie 27/04/2009 16:01
XIOS Analyse van de effectieviteit van open infiltratievoorzieningen bij grote verhardingen van bedrijven 01/12/2008 9:38
XIOS Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring 19/11/2008 13:28
XIOS Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV 19/11/2008 12:09
XIOS Archie Cradle Management & Loading (ACMEL) 19/12/2008 11:57
XIOS Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv 18/12/2008 15:28
XIOS Automatisering van een netwerkanalyzer van 26,5 tot 40 Ghz 13/01/2009 10:16
XIOS Automatisering van het certificatielabo 09/03/2010 12:45
XIOS Beschoeien van bouwputten: een synthese 27/04/2009 15:47
XIOS Betonkernactivering 17/11/2008 15:03
XIOS Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester 09/01/2009 14:46
XIOS Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon 11/03/2009 10:03
XIOS Buurtwerk: werkt de buurt? 19/11/2008 13:29
XIOS CommerciŽle koeling 04/05/2009 11:45
XIOS Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool 18/12/2008 16:06
XIOS De aanpak van crisissituaties door de lokale politie 19/11/2008 9:58
XIOS De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie 21/11/2008 14:33
XIOS De evaluatiecyclus binnen de VDAB 19/11/2008 12:42
XIOS De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties 19/11/2008 12:04
XIOS De warmtepomp thuis en industrieel 03/12/2008 11:34
XIOS Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder 19/11/2008 10:48
XIOS Digital print/ cut/ store - Production note software - Visual failure dtection & online printer cam interface 07/06/2010 15:51
XIOS Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw 01/12/2008 12:52
XIOS Draagvlakverbreding in de Noord-Zuidbeweging: onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen allochtone verenigingen en de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 19/11/2008 11:46
XIOS E peil optimalisatie in kantoorgebouwen 21/11/2008 15:16
XIOS Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As 19/11/2008 13:27
XIOS Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering 17/11/2008 14:53
XIOS Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ. 19/11/2008 12:16
XIOS Faseringsstudie: het Diaboloproject 24/04/2009 12:26
XIOS FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen 18/12/2008 16:28
XIOS Flash pyrolyse van afval- en restproducten van de bierbrouwindustrie 19/12/2008 15:11
XIOS Foutdetectie en analysesysteem voor PLC 19/12/2008 11:40
XIOS Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics 19/11/2008 12:38
XIOS Het gebruik van de PDA in de wegenbouw 21/11/2008 15:00
XIOS Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening 19/11/2008 11:00
XIOS Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt 19/11/2008 9:58
XIOS Het vluchthuis bekeken door kinderogen 19/11/2008 9:50
XIOS HVAC-installatie voor een kantorengebouw 03/12/2008 10:54
XIOS Implementatie en validatie van intensiteitsgemoduleerde radiotherapie in het Limburgs Oncologisch Centrum 12/01/2009 15:13
XIOS Inrichting van het Roefsels Bosch 18/11/2008 14:33
XIOS Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar! 19/11/2008 10:35
XIOS Invloed van brand op een staalconstructie 21/11/2008 13:25
XIOS Invloed van vocht op het mechanisch gedrag van poreuze materialen 27/04/2009 15:37
XIOS Karakterisatie van fissiele en fertiele splijtlagen voor nauwkeurige neutronenmetingen 09/01/2009 13:18
XIOS Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot 12/01/2009 15:40
XIOS Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV 19/11/2008 12:30
XIOS Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader. 19/11/2008 11:27
XIOS Multipurpose Near-Field scanner 19/12/2008 11:19
XIOS Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging. 19/11/2008 11:07
XIOS Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot 19/12/2008 10:47
XIOS Ontwerp van een automatisch inlaadsysteem voor sigaren 04/05/2009 12:12
XIOS Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton 21/11/2008 16:08
XIOS Ontwikkeling van een ťťn-microfoonmethode voor akoestische impedanties 13/01/2009 10:05
XIOS Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen 17/11/2008 14:25
XIOS Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect 18/11/2008 15:31
XIOS Organisatiestudie van de post: ingangscontrole 12/01/2009 16:15
XIOS Pelletsverwarmingsketel 03/12/2008 11:15
XIOS Plaatsen van een airco/ waterpomp 01/12/2008 14:01
XIOS Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem 18/11/2008 15:14
XIOS Restauratie van een historisch gebouw 17/11/2008 14:42
XIOS Samenwerking van het justitiehuis met Limes 19/11/2008 9:57
XIOS Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken 21/11/2008 16:25
XIOS Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers 21/11/2008 13:51
XIOS Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug 18/11/2008 14:12
XIOS Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen 18/12/2008 15:56
XIOS Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem 18/12/2008 16:19
XIOS Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen 21/10/2009 9:49
XIOS Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen 27/04/2009 13:54
XIOS Studie van een anaŽrobe bioreactor: stabiliteitsstudie en optimalisatiemogelijkheden 28/10/2010 15:31
XIOS Studie van een representatief volume-element voor metselwerk 01/12/2008 11:15
XIOS Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer 21/11/2008 14:48
XIOS Synchronisatie van een servo-systeem 18/12/2008 16:51
XIOS Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen 17/11/2008 14:32
XIOS Trainingsband voor paarden 12/01/2009 15:28
XIOS USB, Ethernet Gateway 09/03/2010 12:41
XIOS Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis 09/01/2009 13:06
XIOS Validatie van gammaspectrometrie voor Am - 241, Cs - 137 en Co - 60 19/12/2008 15:26
XIOS Validation of the daily quality assurance tool tomodiagnostics for helical tomotherapy 09/01/2009 14:14
XIOS Ventilatie: kosten-batenanalyse voor de filtervervanging 01/12/2008 14:16
XIOS Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm 03/12/2008 10:34
XIOS Verplaatsing Hagus-spiegelproductie 19/12/2008 9:15
XIOS Vervangen Polygir en BMS-systeem 19/12/2008 9:43
XIOS Vloerplaten studie paddestoelvloeren 01/12/2008 11:37
XIOS Voorkomen van vochtinfiltraties door invoering van een zorgsysteem 17/11/2008 16:38
XIOS Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen 01/12/2008 9:50
XIOS Warmtevoorziening op oud mijnterrein in Genk: dimensionering van een warmtekrachtkoppeling 19/12/2008 10:32
XIOS Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd 17/11/2008 16:26
XIOS Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA 09/01/2009 16:09©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact