About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Departments  >  Departement Sociaal Agogisch Werk  >  Maatschappelijk Assistent  >  optie Maatschappelijk Werk
Search in optie Maatschappelijk Werk search subfolders
83 records Description ascending descending Last modified ascending descending
XIOS "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening 06/11/2012 13:31
XIOS Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot 07/12/2009 14:11
XIOS Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis 10/11/2010 8:07
XIOS Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn. 06/11/2012 12:07
XIOS Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker 06/11/2012 11:17
XIOS Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC 07/11/2012 10:40
XIOS Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen? 07/11/2012 10:35
XIOS Cyberpesten, de tweede generatie van pesten 07/11/2012 9:07
XIOS De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie 12/11/2012 14:09
XIOS De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt 07/11/2012 10:01
XIOS De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum. 12/11/2012 11:53
XIOS De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening 10/11/2010 10:47
XIOS De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone 15/11/2010 7:39
XIOS De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren? 07/11/2012 10:24
XIOS De meerwaarde van zorgoverleg 07/12/2009 11:21
XIOS De zorg na overlijden 07/11/2012 9:56
XIOS Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht! 12/11/2012 12:23
XIOS Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ 12/11/2012 12:01
XIOS Een geweldige jeugd? 10/11/2010 12:37
XIOS Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor? 12/11/2012 12:17
XIOS Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken 15/11/2010 7:48
XIOS Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling 30/11/2009 12:02
XIOS Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen? 10/11/2010 8:28
XIOS Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW 07/11/2012 10:29
XIOS Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie 10/11/2010 13:17
XIOS Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis 07/11/2012 10:47
XIOS Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving 08/12/2009 11:12
XIOS Het dialoogmodel 06/11/2012 12:13
XIOS Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen. 12/11/2012 14:05
XIOS Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder? 10/11/2010 11:13
XIOS Het oudervervreemdingssyndroom. 14/12/2009 9:44
XIOS Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum 12/11/2012 14:01
XIOS Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk 15/11/2010 8:02
XIOS Ik pest niet meer! 07/12/2009 12:32
XIOS In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen? 15/11/2010 8:45
XIOS Integratie van allochtonen 30/11/2009 13:02
XIOS Intrafamiliaal geweld 08/12/2009 12:17
XIOS Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers? 06/11/2012 11:29
XIOS Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk 15/11/2010 8:10
XIOS Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras? 08/12/2009 12:56
XIOS Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners 10/11/2010 13:00
XIOS Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging 07/12/2009 9:17
XIOS Ketenzorg binnen de doorverwijzing op politioneel niveau. Een onderzoek vanuit politiezone Tongeren-Herstappe. 10/11/2010 12:19
XIOS Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg 06/11/2012 11:53
XIOS Kinderen als getuige van partnergeweld 07/11/2012 9:00
XIOS Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag 14/12/2009 10:07
XIOS Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum 10/11/2010 10:33
XIOS Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost 12/11/2012 12:41
XIOS Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger 06/11/2012 14:03
XIOS Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg 07/11/2012 10:54
XIOS Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken 03/10/2012 12:29
XIOS Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel. 12/11/2012 12:11
XIOS Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek 12/11/2012 13:56
XIOS Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg 07/11/2012 8:45
XIOS Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord 06/11/2012 13:02
XIOS Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders 06/11/2012 13:54
XIOS Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving 07/11/2012 9:21
XIOS Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren 08/12/2009 8:04
XIOS Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen? 08/12/2009 12:03
XIOS Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B 08/12/2009 13:11
XIOS Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar 07/11/2012 8:53
XIOS Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 06/11/2012 10:15
XIOS Samenwerken met bewoners aan een betere buurt 15/11/2010 8:35
XIOS Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie 08/12/2009 9:31
XIOS Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking 07/12/2009 12:13
XIOS Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede 12/11/2012 12:33
XIOS Slachtofferbejegening binnen de Community Policing 08/12/2009 12:27
XIOS Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon 06/11/2012 13:24
XIOS Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW 08/12/2009 13:57
XIOS Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem 08/12/2009 12:40
XIOS Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen? 10/11/2010 11:00
XIOS Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod 06/11/2012 10:06
XIOS Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers 06/11/2012 11:37
XIOS Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces? 15/11/2010 7:55
XIOS Taalstimulering bij 5 jarige kleuters 06/11/2012 12:18
XIOS Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening 19/01/2011 10:56
XIOS Vergelijkend onderzoek tussen het project 'Zappen naar je toekomst', gerealiseerd door KOPA Limburg en de noden van de Limburgse jongeren tussen 18 en 25 jaar die er aan deelnemen 23/09/2013 14:41
XIOS Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg 06/11/2012 13:16
XIOS VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden? 06/11/2012 10:42
XIOS Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk? 07/12/2009 14:25
XIOS Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara 07/11/2012 8:33
XIOS Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining 06/11/2012 12:02
XIOS Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis 07/11/2012 9:51©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact