About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Departments  >  Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TIW)  >  Bouwkunde
Search in Bouwkunde search subfolders
130 records Description ascending descending Last modified ascending descending
XIOS A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels 01/12/2008 10:12
XIOS Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen 19/12/2007 8:46
XIOS Analyse van de effectieviteit van open infiltratievoorzieningen bij grote verhardingen van bedrijven 01/12/2008 9:38
XIOS Bemalingen bij naastliggende verontreinigde gronden 30/11/2009 10:37
XIOS Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde 19/12/2007 9:19
XIOS Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen 19/01/2010 14:47
XIOS Beschoeien van bouwputten: een synthese 27/04/2009 15:47
XIOS Beschoeingswerken 08/12/2006 10:37
XIOS Betonkernactivering 17/11/2008 15:03
XIOS Boorspecie - fractioneersysteem 09/02/2006 15:16
XIOS Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters 19/12/2007 9:53
XIOS Bouwen in de wereld van de mol 04/12/2006 9:33
XIOS Bouwen van en leven in een betonwoning 01/12/2009 14:06
XIOS Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model 03/02/2006 9:52
XIOS Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten 20/12/2010 12:55
XIOS Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd 01/12/2009 11:02
XIOS Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton 07/12/2007 9:50
XIOS Cementcomposieten, nu en in de toekomst 29/11/2006 11:48
XIOS De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie 21/11/2008 14:33
XIOS De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs 08/12/2006 9:31
XIOS De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld 18/12/2009 10:04
XIOS De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten 07/12/2009 14:49
XIOS De vernieuwde toekomst 29/11/2006 12:06
XIOS Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk 06/12/2006 11:10
XIOS Digitalisering en analyse stad- en brandwatersysteem in de Xios Hogeschool Limburg Campus Hasselt 07/12/2007 10:38
XIOS Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw 01/12/2008 12:52
XIOS Dubbeldeksnelwegen: een haalbare oplossing of niet? 20/12/2010 13:12
XIOS E peil optimalisatie in kantoorgebouwen 21/11/2008 15:16
XIOS Energeering 19/12/2007 9:04
XIOS Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres 22/12/2010 11:01
XIOS Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering 17/11/2008 14:53
XIOS Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie 19/12/2007 11:31
XIOS Faseringsstudie: het Diaboloproject 24/04/2009 12:26
XIOS Flexibele nutsvoorzieningen in prefab 07/12/2007 10:03
XIOS Fotovoltaische installaties voor bedrijven 13/12/2010 14:33
XIOS Geboren met een stukje staal in de maag 08/12/2006 10:51
XIOS Gebruik en toepassing van de Discontinuity Layout Optimization methode 24/12/2010 9:44
XIOS Gekoppeld vocht- en warmtetransport 22/12/2010 10:26
XIOS Geluidsanalyse met Novapoint Noise 23/12/2010 15:47
XIOS Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten 26/06/2008 14:19
XIOS Glasvezel in spuitbeton: onderzoek naar samenstelling 17/03/2008 12:18
XIOS Grenzen aan grondverbetering? Studie op een lopend project 01/12/2009 10:43
XIOS Grondbehandeling in de wegenbouw 07/12/2009 14:35
XIOS Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie 13/12/2007 12:20
XIOS Herzieningsformules in de wegenbouw 13/12/2010 15:10
XIOS Het aanleggen van natuursteenverhardingen op openbaar domein 01/12/2009 9:41
XIOS Het deukgedrag in mengsilo's 20/12/2010 13:45
XIOS Het gebruik van de PDA in de wegenbouw 21/11/2008 15:00
XIOS Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing 19/12/2007 9:30
XIOS Implementatie van betonkernactivering in de EPB-software 19/01/2010 14:34
XIOS Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk 19/12/2007 11:20
XIOS IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag 04/12/2006 10:23
XIOS Inrichting van het Roefsels Bosch 18/11/2008 14:33
XIOS Instant bruggenbouw 04/12/2006 8:51
XIOS Integratie van emissieberekeningen in bestaande verkeersmodellen 14/12/2010 11:54
XIOS Interfacing Novapoint Water & Sewer met Infoworks CS 01/12/2009 13:25
XIOS Invloed van brand op een staalconstructie 21/11/2008 13:25
XIOS Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen 07/12/2007 10:19
XIOS Invloed van vocht op het mechanisch gedrag van poreuze materialen 27/04/2009 15:37
XIOS Keermuurconstructies met gewapende grond 20/12/2010 13:37
XIOS Lichtdicht bouwen een vergeten must?! 08/06/2010 11:57
XIOS Lokaal in de stellingen: ontwerp van tijdelijke klaslokalen met stellingen 07/12/2007 9:01
XIOS Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen 07/12/2009 9:03
XIOS Niet - gravitaire 2DWA - systemen 01/12/2009 8:38
XIOS Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen 07/12/2010 13:33
XIOS Ondertunneling rijksweg A12 01/12/2006 14:44
XIOS Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat 09/02/2006 15:18
XIOS Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton 21/11/2008 16:08
XIOS Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten 18/12/2009 10:35
XIOS Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen 17/11/2008 14:25
XIOS Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect 18/11/2008 15:31
XIOS Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages 01/12/2009 14:18
XIOS Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen 13/12/2010 14:58
XIOS Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem 18/11/2008 15:14
XIOS Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren 04/12/2006 11:12
XIOS Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum 09/02/2006 15:19
XIOS Restauratie van een historisch gebouw 17/11/2008 14:42
XIOS Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken 21/11/2008 16:25
XIOS Siloconstructies, beton of staal? 13/12/2010 14:21
XIOS Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning 01/12/2009 10:33
XIOS Sportcentrum Genk: geventileerde dubbele gevels 13/12/2010 15:22
XIOS Stabiliteit van steigers 13/12/2010 15:40
XIOS Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren 01/12/2009 12:00
XIOS Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton 19/12/2007 10:18
XIOS Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers 21/11/2008 13:51
XIOS Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug 18/11/2008 14:12
XIOS Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ 18/12/2009 10:51
XIOS Standaardisatie en uitbreiding van de veiligheidseisen van tunnels 20/12/2010 12:40
XIOS Stappenplan voor het isoleren van hellende daken 01/12/2009 11:45
XIOS Statistische analyse van een EEM-programma voor scheuren in metselwerk 01/12/2009 13:56
XIOS Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren 01/12/2009 14:35
XIOS Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen 21/10/2009 9:49
XIOS Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen 27/04/2009 13:54
XIOS Studie van een anaŽrobe bioreactor: stabiliteitsstudie en optimalisatiemogelijkheden 28/10/2010 15:31
XIOS Studie van een renovatieproject wegendistrict 712 te Hasselt 01/12/2009 13:10
XIOS Studie van een representatief volume-element voor metselwerk 01/12/2008 11:15
XIOS Studie van vakwerken in stalen constructies 01/12/2009 9:17
XIOS Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer 21/11/2008 14:48
XIOS Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen 17/11/2008 14:32
XIOS Textielbekistingen als raakvlak tussen architecturaal en structureel 07/12/2010 13:07
XIOS Thermisch en akoestisch onderzoek bij vergaderzalen met toepassing van betonactivering 18/12/2009 10:16
XIOS Thermische en akoestische analyse van een noodwoning 07/12/2009 9:12
XIOS Toepassen van de nokkenvloer van ECHO in de context van de energieprestatieregelgeving 04/12/2006 15:32
XIOS Toepassing van fragillity curves op een rivierdijk voor piping met parameterstudie 01/12/2009 8:27
XIOS Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde granulaten in constructief beton 01/12/2009 9:29
XIOS Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk? 07/12/2007 9:13
XIOS Topology optimization: ecologisch, economisch en evolutionair ontwerpen 13/12/2010 14:48
XIOS Torenkranen en hun funderingen 22/05/2012 11:49
XIOS Van gipssilo naar opslagtank voor biomassa: een explosief verhaal 13/12/2007 12:29
XIOS Van stijve kern naar dwarswanden? 21/12/2010 14:17
XIOS Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen 07/12/2009 14:27
XIOS Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan 19/12/2007 9:46
XIOS Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers 19/01/2010 16:06
XIOS Verhogen van de efficiŽntie van kwaliteitsmethoden 16/12/2010 16:38
XIOS Verplaatsingsmethoden van kokerbruggen 19/12/2007 10:02
XIOS Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder 30/11/2006 15:33
XIOS Vloerplaten studie paddestoelvloeren 01/12/2008 11:37
XIOS Voorbereiding en testen op metselwerk 14/12/2010 11:24
XIOS Voorkomen van vochtinfiltraties door invoering van een zorgsysteem 17/11/2008 16:38
XIOS Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering 01/12/2009 13:36
XIOS Wand-Vloer-Interactie in metselwerk 20/12/2010 13:26
XIOS Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen 01/12/2008 9:50
XIOS Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd 17/11/2008 16:26
XIOS Waterdichtheid van dubbele wandelementen 01/12/2009 15:02
XIOS Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement 01/12/2006 14:19
XIOS Waterwegwijzer bouwen en verbouwen 22/12/2010 10:14
XIOS Woningautomatisatie via een PLC-systeem 07/12/2007 9:33
XIOS Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab 08/12/2006 10:24
XIOS Zelfverdichtend lichtbeton: voorlopige studie 01/12/2009 11:25
XIOS Zelfverdichtend vezelversterkt beton 01/12/2009 14:49©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact