About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Torenkranen en hun funderingen
dc.creator : KLINGELEERS, Christophe
dc.subject :
dc.description.abstract : o Probleemstelling Op iedere nieuwe werf moeten er afhankelijk van de grondsoort berekeningen gedaan worden om te zien welke soort fundering men nodig heeft voor welke soort kraan. Hierbij komt dan ook nog eens het nagaan van de kostprijs voor het plaatsen en eventueel opnieuw verwijderen van de fundering. Op basis hiervan gaat men over tot het nemen van een beslissing welke grotendeels afhangt van de kostprijs. o Doel Voor mijn eindwerk is het de bedoeling dat ik dit proces vereenvoudig en vooral analyseer wat de verschillen in kostprijs zijn. Ik ga dit doen voor de drie meest gebruikte kraanfunderingen: fundering op staal met stabilisé, een gewapend betonnen plaat en een fundering op palen, steeds voor verschillende gronddrukken. Hiervoor wil ik tabellen en grafieken opstellen waaruit blijkt welk soort fundering welke kostprijs heeft bij een bepaalde gronddruk. o Werkwijze Voor de berekeningen uit te voeren ben ik vertrokken van één type kraan met een bepaalde setup, dewelke constant blijft doorheen de berekeningen. A.d.h.v Scia Esa PT en Excel heb ik de berekeningen uitgevoerd met steeds veranderende gronddrukken om zo voor iedere soort fundering tot een reeks waarden te komen waar een duidelijke lijn in zit. Deze waarden worden vervolgens gekoppeld aan richtprijzen voor zowel het materiaal als de werkuren voor de plaatsing van de fundering als ook het transport. Als resultaat geeft dit een reeks van grafieken en tabellen waarin duidelijk het verband tussen gronddruk, afmetingen van de fundering en de kostprijs af te lezen zijn.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2007
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116d350e1720040
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact