About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Woningautomatisatie via een PLC-systeem
dc.creator : COSTERMANS, Tim
dc.subject :
dc.description.abstract : Gewijzigde gebruikerseisen inzake comfort, vei ligheid, bevei liging en energiemanagement hebben tot gevolg dat klassieke woninginstallaties in een hedendaagse woning nauwelijks aan de verschil lende noden kunnen blijven beantwoorden. Het automatiseren van woonfunct ies lijkt een voor de hand liggende oplossing voor deze uitbreiding van het eisenpakket. Natuurlijk rijst dan de vraag waarom woningautomatisatiesystemen niet tot het gemiddelde huishouden zijn doorgedrongen? Blijven hoge complexiteit of economische aspecten een te hoge drempel voor de potentiŽle gebruiker? Deze thesis beloopt de weg van woningautomatisatiesystemen, gebaseerd op power line communicatie via het 230V laagspanningsnet. Het grootste voordeel van deze vorm van communiceren is het gebruik van een bestaande structuur. Men maakt immers gebruik van een ontwikkelde infrastructuur die reeds in elke woning aanwezig is. De thesis start met een algemene introductie tot woningautomatisatie en de benodigde technische apparatuur. Vervolgens wordt er toegespitst op power line communicatie met de bedoeling kennis op te doen in hoe een elektriciteitsnet kan fungeren als een communicatiekanaal. De kanaalkarakteristieken worden bestudeerd via metingen, waarbij de belangrijkste parameters die een rol spelen in de verandering van de kanaalkwaliteit worden onderzocht. Metingen van het ruisniveau en de kanaalweerstand tot 16 MHz zijn opgenomen. Het power line communicatiekanaal kan aan de hand van gedane metingen worden gedefinieerd als functie van een tijdsvariabele, frequentieafhankelijke signaal-ruisniveau ratio over de gebruikte communicatiebandwijdte. Het effect van het ruisniveau wordt geÔllustreerd en we gaan op zoek naar een robuuste, incomplexe modulatiemethode die in staat is om met een onbekende fase en kanaalweerstand om te gaan. Uiteraard vereenvoudigt dit de implementatie van de ontvanger. Tenslotte wordt een automatisatiesysteem uitgewerkt voor een effectief praktijkvoorbeeld, waarbij het In One by Legrand systeem wordt aangewend. Het gebruik van de power line communicatie leidt tot een zeer flexibele oplossing die op elk moment kan worden opgewaardeerd en geadapteerd naar toekomstige noden.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2007
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116b3bd22030013
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel Ingenieur Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact