About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Beschoeingswerken

2006
BAETEN, Geoffrey
Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Bij aanvang van het academiejaar 2005-2006 bood de firma Cordeel me de kans om
stage te lopen op een werf van hen in het centrum van Genk. De eerste fase van het
project daar in uitvoering betrof de aanleg van een ondergrondse parkeerplaats. In latere
stadia worden er ook nog appartementsgebouwen, een bibliotheek, een jeugdhuis, een
shoppingcentrum, Ö gerealiseerd. Het gaat hier dus over een zeer omvankelijk project.
Op het moment dat ik begon op deze werf, diende de bouwput nog uitgegraven te
worden. Alvorens een bouwput te kunnen uitgraven, dient er beschoeid te worden. De
firma CVR was juist begonnen met de voorbereidende werken van de beschoeiing.
Aangezien ik op dat moment slechts sporadisch over het gegeven 'beschoeiingen' had
gehoord, leek het me een interessant idee om deze beschoeiingswerken verder te
bestuderen. En om mijn opgedane kennis te verwerken in deze eindverhandeling.
De techniek die in Genk toegepast werd, was de CVR TWIN-mix techniek. Dit is een
soil-mixing methode. Doch deze techniek is slechts 1 van de vele technieken die
mogelijk zijn voor de creatie van een grondkering. Zo kwam ik bij mijn eerste
probleemstelling terecht: namelijk wat zijn de verschillende beschoeiingstechnieken,
welke zijn hun eigenschappen en wanneer worden ze gebruikt? Ik heb me dus in eerste
instantie bezig gehouden met de studie van de verschillende technieken. Een belangrijk
aspect hierbij is de bodemopbouw. Deze staat namelijk in verband met de
uitvoeringsmethode, die dan weer in verband staat met de gekozen
beschoeiingstechniek. Andere aspecten van belang bij de keuze van de
beschoeiingstechniek is de naaste omgeving. Dit alles wordt uitgewerkt in het eerste
deel van deze eindverhandeling.
Een tweede probleemstelling omvat een reŽle situatie. Alvorens de ontwikkeling en
berekening van de grondkering te starten, dient er een grondonderzoek uitgevoerd te
worden. Mijn vraag luidde : 'hoe kunnen we vertrekkende van de resultaten van dit
grondonderzoek een gepaste grondkering ontwerpen?' Dit wordt toegepast op een werf
te Antwerpen. In het tweede deel wordt eerst de theorie aangehaald die nodig is voor de
2
berekeningen, er wordt wat meer uitleg gegeven over 3 berekenmethodes en de
berekening wordt uitgevoerd voor een secanspalenwand.
Een derde probleemstelling in mijn eindverhandeling is hoe de grondopbouw en de
beschoeiingsmethode in verband staan met de gekozen bemalingstypes.
En ten slotte komen we tot mijn vierde probleemstelling, namelijk hoe worden de
werken in de praktijk uitgevoerd? Er zal aandacht geschonken worden aan de
bescherming van de naaste omgeving, waarbij speciale aandacht voor de bemaling. Hoe
kan men grond waarin organisch materiaal (veen) gevonden werd, toch bemalen zonder
gevaar op zettingen?
En ten slotte wordt in dit deel de creatie van een grondkering uitgelegd aan de hand van
foto's.

Full text:
File Size Type Checksum
Eindwerk.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
BIJLAGEN.DOC 20 KB Microsoft Word MD5

Dit eindwerk werd 6673 keer bekeken en 314 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BAETEN, G. (2006). Beschoeingswerken. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0f09be21010f616c82be0110.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact