About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
dc.creator : MARIVOET, Bart
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract De bodem-lucht warmtewisselaar is niets nieuw, maar het wordt nog (te) weinig toegepast in BelgiŽ door onbekendheid en onzekerheid over het concept. Het doel van deze thesis is een duidelijk overzicht te geven van alle aspecten van een bodem-lucht warmtewisselaar. Eerst wordt de bodem-lucht warmtewisselaar beschreven door een analyse te maken van de factoren die invloed hebben op de werking ervan. Zo wordt de ondergrond beschreven met de thermische eigenschappen en processen die erin plaatshebben. Verder worden de materialen van de leiding, de schikking en het ventilatiesysteem dat de lucht moet transporteren besproken. Na deze beschrijvende analyse volgt een theoretische afleiding die het mogelijk maakt een zo economisch mogelijke bodem-lucht warmtewisselaar te kiezen. Vervolgens werden deze bevindingen en berekeningen in een MatLABprogramma gegoten om studiebureaus en architecten in staat te stellen om op een eenvoudige manier een bodem-lucht warmtewisselaar te dimensioneren. Daarnaast werden er meetcampagnes opgezet in twee recente luchtbehandelinginstallaties met een bodem-lucht warmtewisselaar in BelgiŽ om de raakvlakken met de realiteit niet uit het oog te verliezen. Natuurlijk is het economische, en tegenwoordig ook meer en meer het ecologische, aspect van belang. Daarom maakt het programma op basis van klimaatgegevens van de afgelopen jaren een schatting van de energiebesparing. Deze energiebesparing maakt het mogelijk een schatting van de terugverdientijd en de uitstootvermindering te maken. ix
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011dbf4190ea007d
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact