About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Beschoeien van bouwputten: een synthese
dc.creator : ADRIAENSSEN, Jan
dc.subject :
dc.description.abstract : Met dit eindwerk wil ik een duidelijk overzicht maken van de verschillende methodes die er anno 2008 bestaan om bouwputten te beschoeien. De vraag naar het maken van zo'n overzicht kwam er via mijn stagebedrijf, de firma VBG uit Herentals. Zij waren op zoek naar een werk dat op een overzichtelijke wijze de verschillen, voor- en nadelen, mogelijkheden en beperkingen van elke beschoeiingsmethode toelicht. De uitvoering van tijdelijke bouwputten en sleuven wordt vaak ten onrechte beschouwd als een onbelangrijke taak. Het gaat hier echter om een courant en vaak ook delicaat werk dat met de nodige omzichtigheid moet worden uitgevoerd om eventuele schade aan de omgeving te voorkomen en om de veiligheid van de arbeiders te verzekeren. Het is niet mijn bedoeling geweest om van dit werk een stappenplan te maken waarmee men "de ideale beschoeiing" vindt. De ervaring leert immers dat bij de keuze van het type beschoeiing slechts zelden een kant en klare oplossing gevonden wordt. Meestal moet men een keuze maken tussen verschillende oplossingen en vaak zal de kostprijs dan doorslaggevend zijn. In de eerste twee hoofdstukken van mijn eindwerk zal ik enkele grondmechanische begrippen en termen verduidelijken. In het derde hoofdstuk bespreek ik de verschillende beschoeiingstypes, elk met hun specifieke eigenschappen. Nadien behandel ik de mogelijkheden om een verticale beschoeiing zijdelings te ondersteunen of te schoren. Ik sluit het theoretische gedeelte af met een vergelijking tussen de verschillende berekeningsmethodes die voorhanden zijn om een verticale beschoeiing te berekenen. In het zesde hoofdstuk van mijn eindwerk zal ik, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, een vergelijkende studie maken tussen twee verschillende beschoeiingsmethodes. Hiermee wil ik aantonen dat een bouwput op verschillende manieren beschoeid kan worden en dat elke manier zijn specifieke voor- en nadelen heeft. Uiteindelijk wordt dan op basis van de kostprijs vergeleken welk type van beschoeiing de voorkeur zal genieten.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c204797990120e7d4b7e40010
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact