About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Beschoeien van bouwputten: een synthese
Author :
ADRIAENSSEN, Jan
Abstract : Met dit eindwerk wil ik een duidelijk overzicht maken van de verschillende methodes die er anno 2008 bestaan om bouwputten te beschoeien. De vraag naar het maken van zo'n overzicht kwam er via mijn stagebedrijf, de firma VBG uit Herentals. Zij waren op zoek naar een werk dat op een overzichtelijke wijze de verschillen, voor- en nadelen, mogelijkheden en beperkingen van elke beschoeiingsmethode toelicht.
De uitvoering van tijdelijke bouwputten en sleuven wordt vaak ten onrechte beschouwd als een onbelangrijke taak. Het gaat hier echter om een courant en vaak ook delicaat werk dat met de nodige omzichtigheid moet worden uitgevoerd om eventuele schade aan de omgeving te voorkomen en om de veiligheid van de arbeiders te verzekeren.
Het is niet mijn bedoeling geweest om van dit werk een stappenplan te maken waarmee men "de ideale beschoeiing" vindt. De ervaring leert immers dat bij de keuze van het type beschoeiing slechts zelden een kant en klare oplossing gevonden wordt. Meestal moet men een keuze maken tussen verschillende oplossingen en vaak zal de kostprijs dan doorslaggevend zijn. In de eerste twee hoofdstukken van mijn eindwerk zal ik enkele grondmechanische begrippen en termen verduidelijken. In het derde hoofdstuk bespreek ik de verschillende beschoeiingstypes, elk met hun specifieke eigenschappen.
Nadien behandel ik de mogelijkheden om een verticale beschoeiing zijdelings te ondersteunen of te schoren. Ik sluit het theoretische gedeelte af met een vergelijking tussen de verschillende berekeningsmethodes die voorhanden zijn om een verticale beschoeiing te berekenen.
In het zesde hoofdstuk van mijn eindwerk zal ik, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, een vergelijkende studie maken tussen twee verschillende beschoeiingsmethodes. Hiermee wil ik aantonen dat een bouwput op verschillende manieren beschoeid kan worden en dat elke manier zijn specifieke voor- en nadelen heeft. Uiteindelijk wordt dan op basis van de kostprijs vergeleken welk type van beschoeiing de voorkeur zal genieten.

Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200501132_08.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Adrien Buteneers
External Promotor : Stephan Buelens (VBG)
Notes :
Embargo : false
Created : 27/04/2009 15:47
Last modified : 27/04/2009 15:47
Appears in :
2008
Bouwkunde
Bouw
Views : 5601
Downloads : 616
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact