About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Torenkranen en hun funderingen
Author :
KLINGELEERS, Christophe
Abstract : o Probleemstelling
Op iedere nieuwe werf moeten er afhankelijk van de grondsoort
berekeningen gedaan worden om te zien welke soort fundering men nodig
heeft voor welke soort kraan.
Hierbij komt dan ook nog eens het nagaan van de kostprijs voor het
plaatsen en eventueel opnieuw verwijderen van de fundering.
Op basis hiervan gaat men over tot het nemen van een beslissing welke
grotendeels afhangt van de kostprijs.
o Doel
Voor mijn eindwerk is het de bedoeling dat ik dit proces vereenvoudig en
vooral analyseer wat de verschillen in kostprijs zijn.
Ik ga dit doen voor de drie meest gebruikte kraanfunderingen: fundering
op staal met stabilisé, een gewapend betonnen plaat en een fundering op
palen, steeds voor verschillende gronddrukken.
Hiervoor wil ik tabellen en grafieken opstellen waaruit blijkt welk soort
fundering welke kostprijs heeft bij een bepaalde gronddruk.
o Werkwijze
Voor de berekeningen uit te voeren ben ik vertrokken van één type kraan
met een bepaalde setup, dewelke constant blijft doorheen de
berekeningen.
A.d.h.v Scia Esa PT en Excel heb ik de berekeningen uitgevoerd met
steeds veranderende gronddrukken om zo voor iedere soort fundering tot
een reeks waarden te komen waar een duidelijke lijn in zit.
Deze waarden worden vervolgens gekoppeld aan richtprijzen voor zowel
het materiaal als de werkuren voor de plaatsing van de fundering als ook
het transport.
Als resultaat geeft dit een reeks van grafieken en tabellen waarin duidelijk
het verband tussen gronddruk, afmetingen van de fundering en de
kostprijs af te lezen zijn.
Publisher : Xios
Publication date : 2007
Full text :
File Size Type Checksum
200300710_07.pdf 4 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200300710_07.B1.xls 37 KB Microsoft Excel MD5
200300710_07.B2.xls 106 KB Microsoft Excel MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Vanlommel D.
External Promotor : ir. W. Vos (Democo NV)
Notes :
Embargo : false
Created : 13/12/2007 12:43
Last modified : 22/05/2012 11:49
Appears in :
2007
Bouwkunde
Bouw
Views : 196944
Downloads : 10237
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact