About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Bijdrage tot het invoeren van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek

2007
PEETERS, Bart
Industrieel ingenieur Elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract
Titel:
Bijdrage tot de invoering van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek.
Promotoren:
Ing. K. Froidmont Msc.
Ing. P. Hilkens Msc.
Auteur:
Stud. Ing. B. Peeters
Door de overname door Procter & Gamble wordt Duracell Aarschot geconfronteerd met
een verplichte invoering van procesveiligheid naar de standaarden opgelegd door het
moederbedrijf. Er werd dan ook gevraagd om met dit eindwerk een bijdrage te leveren tot
deze invoering.
Om tot een volledig begrip te komen van procesveiligheid zijn we begonnen met een
literatuurstudie die enerzijds de wetgeving zowel nationaal als internationaal besloeg en
anderzijds de door Procter & Gamble opgelegde standaards. Na het voltooien van deze
literatuurstudie hebben we beiden langs elkaar gelegd en hebben vastgesteld dat de door
Procter & Gamble opgelegde standaarden voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Voor het praktische gedeelte hebben we de drie, in de standaarden voorgeschreven
studies, toegepast op bestaande installaties binnen Duracell Aarschot om zo knelpunten
bloot te leggen en voorbeelddocumenten te creren, die in het verdere proces van de
invoer van procesveiligheid gebruikt kunnen worden.
We hebben hieruit dan ook al enkele belangrijke conclusies kunnen trekken:
De invoer van deze studies hebben zeker hun nut;
De invoer van deze studies bleek niet zo eenvoudig als aanvankelijk gedacht;
Het uitvoeren van de studies door operatoren blijkt geen haalbare kaart omwille
van de moeilijkheid;
Er zijn geen opleidingsmodules uitgewerkt omwille van bovenstaand punt;
Er dient een aangepaste strategie te worden uitgewerkt door het management om
de invoer van procesveiligheid tot een goed einde te brengen.
Er is nog een hele weg af te leggen vooraleer het concept van procesveiligheid in zijn
totaliteit is ingevoerd binnen Duracell. Met dit eindwerk is er toch al een belangrijke
aanzet toe gegeven en ligt de bal in het kamp van het management om met behulp van de
in dit eindwerk geformuleerde bevindingen een gepaste strategie uit te werken.

Full text:
File Size Type Checksum
199901354_07.pdf 728 KB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
199901354_07.B4-1.doc 884 KB Microsoft Word MD5
199901354_07.B5-2.xls 63 KB Microsoft Excel MD5
199901354_07.B5-1.pdf 895 KB Adobe PDF MD5
199901354_07.B3.doc 1 MB Microsoft Word MD5
199901354_07.B6.ppt 74 KB Microsoft Powerpoint MD5
199901354_07.B4-2.xls 63 KB Microsoft Excel MD5

Dit eindwerk werd 3421 keer bekeken en 44 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

PEETERS, B. (2007). Bijdrage tot het invoeren van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c132ed7220114eebc2055003c.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact