About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Lichtdicht bouwen een vergeten must?!

2007
CEULEMANS, Wesley
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
1 januari 2006: de geboorte van de energieprestatieregelgeving. Hierbij komt ook
het begrip 'luchtdichtheid' meer tot leven. De bouwprofessionelen ontvangen het
begrip echter niet met open armen, het wordt grotendeels aan zijn lot
overgelaten. Uitgroeien tot een volwassenstadium is op deze manier onmogelijk!
Luchtdicht bouwen heeft zijn weg tot op heden niet gevonden in het Belgische
bouwlandschap. Wie kan een duidelijk beeld geven van wat het precies inhoudt?
Wat is het nut van luchtdicht bouwen? Op welke manier kan de luchtdichtheid
van een gebouw verbeterd worden? Kortom het aanbod van juiste, volledige en
nauwkeurige informatie schiet tekort.
Deze thesis tracht luchtdichtheid wel op het 'bouwplan' te zetten. Ter
verwezenlijking van deze thesis is er een grondige literatuurstudie gebeurd. Vele
bronnen werden geraadpleegd en samengevoegd. Verduidelijkende gesprekken
vonden plaats. Met als doel: luchtdicht bouwen verduidelijken, op de kaart zetten
en promoten.
Om de eerste doelstelling te verwezenlijken, verhelderen een aantal inleidende
hoofdstukken het begrip, de regelgeving en het nut van luchtdicht bouwen. De
nadruk ligt echter op twee centrale hoofdstukken. Als eerste wordt een algemeen
beeld gegeven van de manier waarop luchtdicht gebouwd kan worden. In dit
onderdeel worden materialen en plaatsingstechnieken ter verbetering van de
luchtdichtheid nauwkeurig besproken. Ten tweede gaat de aandacht uit naar de
kritische punten in een woning. Welke zijn dat en hoe kunnen deze luchtdicht
worden gemaakt. Het accent ligt hierbij op de problemen en oplossingen van
kritische luchtdichtingsdetails waaronder: vloeren, muren, deuren, ramen en
daken.
De NBN EN 13829 is de enige norm over luchtdichtheid die in België van toepassing
is. Met deze norm als basis wordt de luchtdichtheidsmeting verduidelijkt. Het
aandeel van de luchtdichtheid in de energieprestatieregelgeving mag niet over
het hoofd gezien worden. Om een duidelijke schets te geven over de huidige
toestand omtrent luchtdicht bouwen, wordt de situatie in Vlaanderen in de
schijnwerpers geplaatst. Om af te sluiten worden kritische bedenkingen en
aanbevelingen aangereikt.
Op dit moment is luchtdichtheid niet hard te maken, geen enkele regelgeving
bevat eisen. Zelfs na de totstandkoming van de energieprestatieregelgeving
wordt luchtdichtheid grotendeels vergeten. Een spijtige zaak, luchtdichtheid is
immers één van de pijlers in verband met energiezuinig bouwen. Aandacht voor
en kennis over materialen en een juiste plaatsing zijn onontbeerlijk. Het is
noodzakelijk om aandachtig te zijn voor de kritische luchtdichtingsdetails en deze
op de juiste manier aan te pakken. Op deze gebieden is er in Vlaanderen nog
veel werk aan de winkel!
Laat deze thesis een fundament zijn waarop luchtdichtheid kan bouwen.

Full text:
File Size Type Checksum
200300203_07.pdf 13 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 5245 keer bekeken en 2953 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

CEULEMANS, W. (2007). Lichtdicht bouwen een vergeten must?!. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116b3b24f5f000e.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact