About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Woningautomatisatie via een PLC-systeem

2007
COSTERMANS, Tim
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Gewijzigde gebruikerseisen inzake comfort, vei ligheid, bevei liging en
energiemanagement hebben tot gevolg dat klassieke
woninginstallaties in een hedendaagse woning nauwelijks aan de
verschil lende noden kunnen blijven beantwoorden. Het
automatiseren van woonfunct ies lijkt een voor de hand liggende
oplossing voor deze uitbreiding van het eisenpakket. Natuurlijk rijst
dan de vraag waarom woningautomatisatiesystemen niet tot het
gemiddelde huishouden zijn doorgedrongen? Blijven hoge
complexiteit of economische aspecten een te hoge drempel voor de
potentiŽle gebruiker?
Deze thesis beloopt de weg van woningautomatisatiesystemen,
gebaseerd op power line communicatie via het 230V
laagspanningsnet. Het grootste voordeel van deze vorm van
communiceren is het gebruik van een bestaande structuur. Men
maakt immers gebruik van een ontwikkelde infrastructuur die reeds
in elke woning aanwezig is.
De thesis start met een algemene introductie tot
woningautomatisatie en de benodigde technische apparatuur.
Vervolgens wordt er toegespitst op power line communicatie met de
bedoeling kennis op te doen in hoe een elektriciteitsnet kan
fungeren als een communicatiekanaal. De kanaalkarakteristieken
worden bestudeerd via metingen, waarbij de belangrijkste
parameters die een rol spelen in de verandering van de
kanaalkwaliteit worden onderzocht. Metingen van het ruisniveau en
de kanaalweerstand tot 16 MHz zijn opgenomen.
Het power line communicatiekanaal kan aan de hand van gedane
metingen worden gedefinieerd als functie van een tijdsvariabele,
frequentieafhankelijke signaal-ruisniveau ratio over de gebruikte
communicatiebandwijdte. Het effect van het ruisniveau wordt
geÔllustreerd en we gaan op zoek naar een robuuste, incomplexe
modulatiemethode die in staat is om met een onbekende fase en
kanaalweerstand om te gaan. Uiteraard vereenvoudigt dit de
implementatie van de ontvanger.
Tenslotte wordt een automatisatiesysteem uitgewerkt voor een
effectief praktijkvoorbeeld, waarbij het In One by Legrand systeem
wordt aangewend. Het gebruik van de power line communicatie leidt
tot een zeer flexibele oplossing die op elk moment kan worden
opgewaardeerd en geadapteerd naar toekomstige noden.

Full text:
File Size Type Checksum
200600805_07.doc.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3836 keer bekeken en 57 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

COSTERMANS, T. (2007). Woningautomatisatie via een PLC-systeem. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116b3bd22030013.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact