About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Energeering

2007
ORY, Geert
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Over esthetiek en techniek
Esthetiek is een bij de mens gevoelig begrip, terwijl techniek vooral louter functioneel
beschouwd wordt. Ingenieurs zijn nog te vaak enkel ge´nteresseerd in de puur functionele
voordelen, terwijl architecten zweren bij hun creatiefste oplossing. Een symbiose dringt zich
op. Nog te weinig ontwerpers wagen zich aan architecturaal ge´ntegreerde technische
oplossingen. De techniek is voorhanden, de vraag wordt groot, de interesse blijft achter. Als
afgestudeerd architect en huidig student ingenieur bouwkunde, ben ik er sterk van overtuigd
dat de toekomst zit in een nieuwe vorm van ontwerpen die interpoleert tussen architecten
en ingenieurs.
Door de steeds actuelere nood aan duurzame oplossingen en implementatie van rationeel
energiegebruik (REG) in gebouwen, is er vraag naar creatieve oplossingen. De nieuwe
duurzame technieken worden echter nog te onvoorwaardelijk als onesthetisch beschouwd.
Het alomvattende opzet van deze verhandeling zal zich dan ook buigen over de naar
rationeel energie gebruik gefocuste engineering van mijn vorig jaar ontworpen eindproject.
Het zal een trial-and-error verhaal worden waarin de zoektocht beschreven wordt naar de
beste en meest haalbare oplossingen omtrent het energiebeheer van het project.
Een ge´ntegreerde verzoening van techniek en architectuur is echter een nobele maar soms
moeilijk te bereiken doelstelling. Daarom dient een brug te worden gelegd tussen de soms tÚ
creatieve architect en de soms tÚ rationele ingenieur. Het eindproject werd daarom niet
toevallig 'Center for Archineering' (C4A) gedoopt. Het omvat een professioneel centrum dat
zich richt op de ontwikkeling van architecturaal niet-conventionele gebouwen, met een
allesoverheersende focus op rationeel energiegebruik.
Daar het project vanuit zijn kinderschoenen reeds gevoed is met het oog op de integratie
van groene energiebronnen, zal er regelmatig gereflecteerd worden op de integratie van
de haalbare esthetiek. Door dit morfologisch extravagante project klimatologisch op een
'groene manier' uit te werken, hoop ik de creatief-technische lezer te prikkelen. Enerzijds
door hem te duiden op de nodige aanpassing van de klassieke bouwkundige principes aan de
huidige milieuproblematiek en anderzijds door hem uit te nodigen uitdaging te zoeken in een
creatieve en innovatief gerichte oplossing. Hierdoor wordt de lezer aangezet verder te
zoeken dan louter de onesthetische klassieke oplossingen die voorhanden zijn.

Full text:
File Size Type Checksum
200600930_07.pdf 22 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200600930_07.B1.pdf 57 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3297 keer bekeken en 25 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

ORY, G. (2007). Energeering. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c16f131bd0116f166e1580007.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact