About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters

2007
VAN HERCK, Kristof
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Het afstudeerrapport "De bouw van een vergistinginstallatie: dimensionering van de sleufsilo's
& vergisters", behandelt de optimale dimensionering van de sleufsilo's en vergisters bij een
biogasinstallatie. In dit werk wordt een algemene beschrijving gegeven van de verschillende
componenten van een vergistinginstallatie, waarvan de onderdelen sleufsilo en vergistingstank
in detail worden onderzocht. Het belangrijkste discussiepunt bij biogasinstallaties is de
optimale dimensionering van de vergistingstanks en sleufsilo's. Op basis van de
bedrijfsgegevens wordt de gehele installatie gedimensioneerd wat betreft input- en
outputstromen. Uit deze berekeningen volgt ondermeer het volume organisch materiaal
(energieteelten) dat men dient te stockeren. Om dit volume praktisch te realiseren kan men op
verschillende manieren te werk gaan. Men kan kiezen voor een grote oppervlaktebezetting en
een lage opslaghoogte of net het omgekeerde, waarbij men kiest voor een kleine
oppervlaktebezetting en men vooral in de hoogte gaat opslaan. Uit de algemene
dimensionering van de biogasinstallatie volgt tevens het volume van de vergistingstank.
Hierbij komt men tot hetzelfde vraagstuk, namelijk kiezen voor een grote
oppervlaktebezetting of een hoge constructie. De vraag stelt zich: waar zit het economisch
optimum?
De oplossing bij sleufsilo's is sterk afhankelijk van het gekozen bouwmethode. Het gebruik
van prefab keerwanden heeft economisch bekeken de voorkeur. Over het algemeen kan men
stellen dat men de sleuven best zo breed mogelijk dimensioneert, omdat dit de kostprijs zeer
gunstig be´nvloedt. Door de sleuven langs elkaar te leggen, gaat de totale lengte van de muren
afnemen (gemeenschappelijke muur) wat eveneens een gunstig effect heeft op de kostprijs.
Wat betreft de vergister kan men stellen dat men de tank best zo hoog mogelijk
dimensioneert. Aangezien men moet rekening houden met een free-board van 1m boven het
vloeistofoppervlak verkrijgen we steeds een zogenaamd onnuttig volume. Wanneer men de
hoogte van de vergister laat afnemen zal de diameter uiteraard toenemen. Dit heeft ondermeer
tot gevolg dat het onnuttig volume stijgt. De toenemende diameter zorgt er eveneens voor dat
de oppervlakte van de vloerplaat sterk toeneemt, wat ongunstig is voor de totaalprijs.
Bijkomend gevolg van de toenemende diameter zijn de afmetingen van de gaskap op de tank.
De gaskap moet een groter oppervlak omspannen waarmee een vermeerdering van
doekmateriaal en het bevestigingsmateriaal gepaard gaan.
Kristof Van Herck

Full text:
File Size Type Checksum
200300718_07.pdf 21 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4928 keer bekeken en 118 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VAN HERCK, K. (2007). Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c16f131bd0116f19be866001f.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact