About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
dc.creator : NAOME, Hans
dc.subject :
dc.description.abstract : Wanneer er beslist wordt om de uitbating van een nucleaire installatie stop te zetten moet men een goede strategie kiezen om de installatie te ontmantelen. Er zijn 3 gangbare strategieŽn; de directe ontmanteling, de uitgestelde ontmanteling en de strategie van insluiting of "entombment". Iedere strategie heeft zijn voor- en nadelen op maatschappelijk en economisch vlak. Op mijn stageplaats, BR3, heeft men gekozen voor een directe ontmanteling. Op deze manier wil men ervaring en "knowhow" opdoen voor toekomstige ontmantelingen van Belgische (uitstap) en andere centrales. De ontmantelingstechnieken die men gebruikt zijn aangepaste versies van bestaande versnijdingstechnieken. De gereedschappen moeten feilloos werken in een omgeving met hoge dosistempo's en besmettingen. Ook moeten ze waterdicht zijn omdat er vaak onder water wordt gewerkt als stralingsafscherming. Verschillende ontsmettingstechnieken worden toegepast op de installaties of op ontmantelde materialen om de besmettingsgraad te doen dalen of volledig te verwijderen. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk materialen die men ontmantelt gewoon vrij te geven naar de schroot en recyclage industrie. Er zijn verschillende methodes om iets te ontsmetten. Chemisch, mechanisch, elektrochemisch, smelting, ... Iedere methode heeft zijn specifiek toepassingsgebied. Op BR3 werkt men volgens een ISO 9002 kwaliteitssysteem dat de materiaalstroom beheerd. Volgens stijgende verwerkingskost heeft men verschillende mogelijkheden voor verwerking. Allereerst probeert men stukken vrij te geven voor recyclage in de gewone industrie. Vervolgens probeert men het materiaal te recycleren in de nucleaire sector zelf via een nucleaire smelterij. De duurste optie is het materiaal afvoeren als radioactief afval. Het brandbare en vloeibare afval geproduceerd tijdens de ontmanteling wordt verwerkt door erkende instellingen. Een van de werktuigen om dosisschattingen te doen voor ontmantelingswerken is VISIPLAN. Dit computerprogramma helpt de ingenieur om uit te zoeken bij welke ontmantelingsstrategie de operatoren de laagste dosis oplopen. In het computermodel van de te ontmantelen ruimte worden bronnen geplaatst met activiteit en nuclidensamenstelling in overeenstemming met met de reŽle situatie. Op deze manier tracht men de ontmantelingswerken zodanig te organiseren dat het ALARA principe gehandhaafd wordt. Voor dit eindwerk heb ik zelf een volledige ontmantelingsprocedure uitgewerkt die goedgekeurd en uitgevoerd is. De werf omvatte alle aspecten van een ontmanteling. Om mij in te leven in het standpunt van de operatoren heb ik zelf aan de ontmantelingswerken deelgenomen. Voor de ontmanteling van een andere werf heb ik de dosisstudie uitgevoerd met behulp van VISIPLAN. Er zijn verschillende meetcampagnes met meerdere technieken uitgevoerd om informatie te bekomen over de stralingsbronnen in de ruimte waarin de te ontmantelen installatie zich bevindt. Ter voorbereiding van de ontmanteling zijn er koude testen uitgevoerd met verschillende versnijdingstechnieken en ontsmettingstesten uitgevoerd op stalen. We kunnen besluiten dat de keuze van strategie het gehele verloop van een ontmanteling bepaalt. De hoofdbetrachting van een ontmanteling is om de werf zo veilig en proper mogelijk uit te voeren, economische en sociale factoren in rekening genomen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2005
dc.type : ETD
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c065e26930106da2da82d0040
dc.language : dut
dc.rights : all rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Nucleaire technologie
etd.degree.grantor :
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact