About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
Author :
NAOME, Hans
Abstract : Wanneer er beslist wordt om de uitbating van een nucleaire installatie stop te zetten moet
men een goede strategie kiezen om de installatie te ontmantelen.
Er zijn 3 gangbare strategieŽn; de directe ontmanteling, de uitgestelde ontmanteling en de
strategie van insluiting of "entombment". Iedere strategie heeft zijn voor- en nadelen op
maatschappelijk en economisch vlak. Op mijn stageplaats, BR3, heeft men gekozen voor
een directe ontmanteling. Op deze manier wil men ervaring en "knowhow" opdoen voor
toekomstige ontmantelingen van Belgische (uitstap) en andere centrales. De
ontmantelingstechnieken die men gebruikt zijn aangepaste versies van bestaande
versnijdingstechnieken. De gereedschappen moeten feilloos werken in een omgeving met
hoge dosistempo's en besmettingen. Ook moeten ze waterdicht zijn omdat er vaak onder
water wordt gewerkt als stralingsafscherming.
Verschillende ontsmettingstechnieken worden toegepast op de installaties of op
ontmantelde materialen om de besmettingsgraad te doen dalen of volledig te verwijderen.
Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk materialen die men ontmantelt gewoon vrij te
geven naar de schroot en recyclage industrie. Er zijn verschillende methodes om iets te
ontsmetten. Chemisch, mechanisch, elektrochemisch, smelting, ... Iedere methode heeft
zijn specifiek toepassingsgebied.
Op BR3 werkt men volgens een ISO 9002 kwaliteitssysteem dat de materiaalstroom
beheerd. Volgens stijgende verwerkingskost heeft men verschillende mogelijkheden voor
verwerking. Allereerst probeert men stukken vrij te geven voor recyclage in de gewone
industrie. Vervolgens probeert men het materiaal te recycleren in de nucleaire sector zelf
via een nucleaire smelterij. De duurste optie is het materiaal afvoeren als radioactief afval.
Het brandbare en vloeibare afval geproduceerd tijdens de ontmanteling wordt verwerkt
door erkende instellingen.
Een van de werktuigen om dosisschattingen te doen voor ontmantelingswerken is
VISIPLAN. Dit computerprogramma helpt de ingenieur om uit te zoeken bij welke
ontmantelingsstrategie de operatoren de laagste dosis oplopen. In het computermodel van
de te ontmantelen ruimte worden bronnen geplaatst met activiteit en nuclidensamenstelling
in overeenstemming met met de reŽle situatie. Op deze manier tracht men de
ontmantelingswerken zodanig te organiseren dat het ALARA principe gehandhaafd wordt.
Voor dit eindwerk heb ik zelf een volledige ontmantelingsprocedure uitgewerkt die
goedgekeurd en uitgevoerd is. De werf omvatte alle aspecten van een ontmanteling. Om
mij in te leven in het standpunt van de operatoren heb ik zelf aan de ontmantelingswerken
deelgenomen. Voor de ontmanteling van een andere werf heb ik de dosisstudie uitgevoerd
met behulp van VISIPLAN. Er zijn verschillende meetcampagnes met meerdere
technieken uitgevoerd om informatie te bekomen over de stralingsbronnen in de ruimte
waarin de te ontmantelen installatie zich bevindt. Ter voorbereiding van de ontmanteling
zijn er koude testen uitgevoerd met verschillende versnijdingstechnieken en
ontsmettingstesten uitgevoerd op stalen.
We kunnen besluiten dat de keuze van strategie het gehele verloop van een ontmanteling
bepaalt. De hoofdbetrachting van een ontmanteling is om de werf zo veilig en proper
mogelijk uit te voeren, economische en sociale factoren in rekening genomen.
Publisher : Xios
Publication date : 2005
Full text :
File Size Type Checksum
200101324_05.pdf 4 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : ETD
Language :
  • Dutch
Rights : all rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Nucleaire technologie
Grantor of degree :
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Janssens H.
External Promotor : ir. Ooms, L. (SKC.CEN)
Notes :
Embargo : false
Created : 10/10/2005 12:57
Last modified : 06/02/2006 16:29
Appears in :
2005
Nucleaire Technologie
Views : 3790
Downloads : 51
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact