About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
dc.creator : STALS, Marc
dc.subject :
dc.description.abstract : Een groot aantal bodems in Vlaanderen zijn gecontamineerd met zware metalen. Deze contaminatie, veroorzaakt door agrarische en industriŰle activiteiten kunnen ongewenste effecten teweeg brengen. Zware metalen be´nvloeden niet alleen de agrarische productiviteit en bodemorganismen, maar kunnen ook na opname in de voedselketen of uitloging in het grondwater leiden tot ziekte. In het begin van de ontwikkeling van bodemsaneringsmethoden stond men erop de bodem te saneren tot de natuurlijke achtergrondwaarde. Hiervoor zijn veelal dure methodes nodig die als doel hebben de totale metaalconcentratie te reduceren. In contrast met die methodes, kan gewerkt worden rond de verandering van de speciatie en mobiliteit van zware metalen. Bij de hier aangewende in situ remediatie techniek wordt gebruik gemaakt van relatief goedkope bodemadditieven. In een voorgaand project (EFRO, 1999) werden de immobiliserende eigenschappen van bepaalde additieven onderzocht met behulp van in situ behandeling van metaal gecontamineerde bodem. Om een statistische aanpak toe te laten zijn een groot aantal replica's nodig zodat slechts twee additieven, cycloonas en staalgrit, werden gekozen. Ook de combinatie van beide additieven komt aan bod. Het immobiliserend vermogen wordt onderzocht door het uitvoeren van een-staps extracties op metaal gecontamineerde bodems, al dan niet ingemengd met de additieven. Als extractiemiddelen worden water, calciumnitraat en EDTA aangewend. De karakterisatie van de extracten omvat de bepaling van de pH en geleidbaarheid, en van de concentratie zware metalen en metallo´den Zn, Cd, Cu, Pb en As. Ook de totale beschikbare hoeveelheid van de target metalen in de bodem wordt bepaald.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2005
dc.type : ETD
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c065e26930106daf672b60069
dc.language : dut
dc.rights : all rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Milieutechnologie - Radiochemie
etd.degree.grantor :
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact