About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
Author :
STALS, Marc
Abstract : Een groot aantal bodems in Vlaanderen zijn gecontamineerd met zware metalen. Deze contaminatie, veroorzaakt door agrarische en industriŰle activiteiten kunnen ongewenste effecten teweeg brengen. Zware metalen be´nvloeden niet alleen de agrarische productiviteit en bodemorganismen, maar kunnen ook na opname in de voedselketen of uitloging in het grondwater leiden tot ziekte.

In het begin van de ontwikkeling van bodemsaneringsmethoden stond men erop de bodem te saneren tot de natuurlijke achtergrondwaarde. Hiervoor zijn veelal dure methodes nodig die als doel hebben de totale metaalconcentratie te reduceren.
In contrast met die methodes, kan gewerkt worden rond de verandering van de speciatie en mobiliteit van zware metalen.

Bij de hier aangewende in situ remediatie techniek wordt gebruik gemaakt van relatief goedkope bodemadditieven.

In een voorgaand project (EFRO, 1999) werden de immobiliserende eigenschappen van bepaalde additieven onderzocht met behulp van in situ behandeling van metaal gecontamineerde bodem.
Om een statistische aanpak toe te laten zijn een groot aantal replica's nodig zodat slechts twee additieven, cycloonas en staalgrit, werden gekozen. Ook de combinatie van beide additieven komt aan bod.

Het immobiliserend vermogen wordt onderzocht door het uitvoeren van een-staps extracties op metaal gecontamineerde bodems, al dan niet ingemengd met de additieven. Als extractiemiddelen worden water, calciumnitraat en EDTA aangewend. De karakterisatie van de extracten omvat de bepaling van de pH en geleidbaarheid, en van de concentratie zware metalen en metallo´den Zn, Cd, Cu, Pb en As. Ook de totale beschikbare hoeveelheid van de target metalen in de bodem wordt bepaald.

Publisher : Xios
Publication date : 2005
Full text :
File Size Type Checksum
200100733_05.pdf 4 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200100733_05.b1.pdf 56 KB Adobe PDF MD5
200100733_05.b2.pdf 32 KB Adobe PDF MD5
200100733_05.b3.pdf 55 KB Adobe PDF MD5
Type : ETD
Language :
  • Dutch
Rights : all rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Milieutechnologie - Radiochemie
Grantor of degree :
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Schreurs, Sonja
External Promotor : lic. drs. Bijnens, Olga (LUC)
Notes :
Embargo : false
Created : 10/10/2005 16:36
Last modified : 06/02/2006 13:51
Appears in :
2005
Views : 4756
Downloads : 77
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact