About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
Author :
VANHOUDT, Nathalie
Abstract : Bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt om gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden, om zo de opbrengst veilig te stellen. Zowel druppeltjes als vaste deeltjes kunnen na bespuiting getransporteerd worden doorheen de lucht. Ook via verdamping vanop de bodem of het gewas kunnen bestrijdingsmiddelen in de lucht terechtkomen. De atmosfeer fungeert als een belangrijke transportroute waarna bestrijdingsmiddelen via droge of natte depositie op de bodem of in het water kunnen terechtkomen.

Bij een groot aantal processen in het milieu speelt de Henry coŽfficiŽnt een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld de uitwassing van bestrijdingsmiddelen uit de lucht. De Henry coŽfficiŽnt kenmerkt de verdeling van een organische component tussen de gas- en waterfase. Voor een groot aantal modellen is het belangrijk een juiste Henry coŽfficiŽnt als parameter in te geven. Theoretisch kan de Henry coŽfficiŽnt berekend worden, maar deze waarde stemt vaak niet overeen met de werkelijkheid. Aangezien de Henry coŽfficiŽnt eveneens een temperatuursafhankelijke parameter is, is het belangrijk dit verband experimenteel te onderzoeken met een eenvoudige methodiek voor verschillende bestrijdingsmiddelen. Reeds bestaande technieken voor de bepaling van de Henry coŽfficiŽnt zijn vaak arbeidsintensief en vereisen meestal een grote hoeveelheid solvent. Er wordt dan ook gezocht naar nieuwe, eenvoudigere technieken die weinig tijdrovend zijn. De EPICS-SPME methode is een nieuwe techniek die al met succes is toegepast om de Henry coŽfficiŽnt van vluchtige organische componenten te bepalen (Dewulf et al., 1999). Er wordt dan ook van deze studie vertrokken om de Henry coŽfficiŽnt van bestrijdingsmiddelen te bepalen.

Voor verschillende indicatorstoffen is er getracht om met de EPICS-SPME methode, een aanvaardbare Henry coŽfficiŽnt te bepalen. De aldus bepaalde Henry coŽfficiŽnten hebben een aanvaardbare precisie, maar komen niet overeen met andere waarden uit de literatuur. Uit het onderzoek blijkt dat ťn of meer systematische fouten hier waarschijnlijk de oorzaak van zijn.

Met behulp van het computermodel EMSOFT zijn enkele simulaties uitgevoerd om enerzijds het verband na te gaan tussen de eigenschappen van het bestrijdingsmiddel en de bodemflux na toepassing. Anderzijds wordt met een eenvoudige simulatie het belang aangetoond van de temperatuursafhankelijkheid van de Henry coŽfficiŽnt. Hieruit blijkt duidelijk dat de Henry coŽfficiŽnt, en eveneens de bodemflux, verdubbelen bij een temperatuursstijging van 10 graden.


Publisher : Xios
Publication date : 2005
Full text :
File Size Type Checksum
200201184_05.pdf 7 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : ETD
Language :
  • Dutch
Rights : all rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Milieutechnologie - Radiochemie
Grantor of degree :
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Breugelmans, M.
External Promotor : drs. ir. De Smet, B. (Universiteit Gent)
Notes :
Embargo : false
Created : 10/10/2005 16:46
Last modified : 06/02/2006 9:43
Appears in :
2005
Views : 4046
Downloads : 677
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact