About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum

2005
SEGERS, Vito
Industrieel ingenieur elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Samenvatting
Vzw SPIT Tewerkstelling (verder vermeld als SPIT) is een organisatie die een bijdrage
levert bij de maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie in de samenleving van
de thuislozen, kansarmen en risicogroepen in het algemeen.
SPIT wil graag haar sorteer- en verwerkingssysteem van textiel op een zo efficiënt
mogelijke wijze laten organiseren. Nu gebeurt de sortering volledig manueel. De zware
zakken moeten verschillende keren opgetild worden, wat leidt tot tijdverlies en
rugproblemen bij de werknemers.
De opdracht van dit eindwerk is om een optimaal sorteersysteem voor textiel in een
kringloopcentrum uit te werken met veel aandacht voor de ergonomie voor de werknemers.
Eerst is onderzocht hoe een optimaal sorteersysteem eruit zou kunnen zien. Hiervoor is er
informatie opgezocht op internet en dit heeft twee voorbeelden opgeleverd waar gesorteerd
wordt op twee verdiepingen. Deze manier van sorteren zal veel ruimte besparen in de
nieuwbouw waar de installatie gebouwd zal worden.
Er werden twee bedrijfsbezoeken gepland waar dezelfde werkzaamheden verricht worden
als bij SPIT: één in Luik ("Terre") en één in Sint-Pieters-Leeuw ("Les Petits Riens"). In
Luik werkten ze meer gestructureerd dan bij SPIT maar van automatisering was er geen
sprake. In Sint-Pieters-Leeuw werkten ze wel geautomatiseerd met veel aandacht voor de
ergonomie voor de werknemers waardoor alles zeer vlot verliep en een hoog rendement
werd behaald. Dit is het optimale sorteersysteem dat SPIT moet laten bouwen.
Omdat het budget van SPIT te laag is om alles volledig te automatiseren en omdat er dan
geen aandacht meer wordt geschonken aan de hoofddoelstelling tewerkstelling is er
besloten om het project gedeeltelijk te automatiseren en gedeeltelijk manueel te laten
gebeuren.
Het project werd dan opgedeeld in drie fasen. De eerste fase is: "Automatisering van de
aanvoer naar de grove sortering". Deze zal gelijken op het aanvoersysteem van "Les Petits
Riens". De tweede fase is: "Manueel vervoeren van gesorteerd textiel naar de fijne
sortering". Hiervoor worden karren gebruikt die in een kipmechanisme kunnen gereden
worden. De derde fase is: "4 werktafels waarop de fijne sortering plaatsvindt". Het
kipmechanisme zal de karren met textiel omkippen op de 4 werktafels zodat de fijne
sortering kan beginnen. Bij de bespreking van deze drie fasen wordt er veel belang gehecht
aan de ergonomie voor de werknemers.
Vervolgens worden een aantal transportbanden besproken die gebruikt kunnen worden
voor transport onder een helling omwille van het feit dat bij "Les Petits Riens" de
transportbanden al tweemaal stuk zijn gegaan.
Als laatste wordt nog een theoretisch gedeelte van ergonomie besproken. Verschillende
werknemers van SPIT klagen over rugpijn door het heen en weer sleuren van de zakken.
De oplossing hiervoor is dus de aanvoer van textiel automatiseren en veel belang hechten
aan de ergonomie voor de werknemers tijdens het sorteren.

Full text:
File Size Type Checksum
200201165_05.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4684 keer bekeken en 62 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

SEGERS, V. (2005). Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c079f2d610107e658c1bb00b8.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact