About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO

2005
STASSEN, Luc
HARDY, Pieter
Professionele bachelor Elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract

Titel: Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO.

Auteurs: Hardy Pieter
Stassen Luc

Promotoren: Dhr. Vos Patrick
Dhr. Pilat Patrick

Het eindwerk bestaat uit twee delen

De eerste opdracht van het eindwerk is om een onderhoudsprogramma in te voeren bij "Daerden & Co" gebaseerd op de basisprincipes van TPM (Total Productive Maintenance).

Om TPM in te voeren bij Daerden & Co, is er in het begin van het academiejaar een presentatie geweest van Dhr. Eddy Houben van The Productivity Factory. Deze presentatie ging over wat TPM precies inhoud en op welke manier TPM moet toegepast worden.

Om TPM toe te passen zijn we de volgende stappen ondernomen:

• Het bepalen van de fouten die zich voordoen tijdens de productie. Dit is gerealiseerd d.m.v. foutenanalyse. Voor deze analyse is er een formulier opgesteld dat zowel in oktober als in december één week is ingevuld door de arbeiders achter de machine. Hierin staat welke fouten zich voordoen per dag en hoeveel tijd ze in beslag nemen
• Hieruit kan men besluiten welke fouten het meeste voorkomen, welke fouten het meeste tijdsverlies in beslag nemen en wat het totale tijdsverlies per week is.
• Na de problemen te hebben aangepakt, gaat men controleren of deze aanpak wel een productiviteitsverbetering oplevert. Om dit te controleren gaat men nogmaals een foutenanalyse doen.

Het tweede deel van het eindwerk bestaat uit het maken van een operatorhandboek voor zowel de motoren als de schakelaars die zich bevinden binnen één productielijn. Het is de bedoeling dat men bij Daerden & Co zo een duidelijk overzicht verkrijgt van alle aanwezige elementen. Zo bezit men alle informatie die nodig is voor het herstellen en bestellen van deze motoren en schakelaars en zodoende de efficiëntie van het onderhoud verbeterd.


Full text:
File Size Type Checksum
200100765_200200952.05.pdf 28 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200100765_200200952.O5. B1.pdf 84 MB Adobe PDF MD5
200100765_200200952.O5. B2.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4712 keer bekeken en 77 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

STASSEN, L., HARDY, P. (2005). Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c079f2d610107fae70bef00fe.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact