About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
dc.creator : JARYCH, Andy
AYGUN, Bahattin
dc.subject :
dc.description.abstract : Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA Studenten: Aygun Bahattin ( 3 + 4 EM ) Jarych Andy ( 3 + 4 EM ) Promotoren: Ing. A. Camps Ing. R. Machiels De Xios Hogeschool Limburg startte in het najaar van 2004 met een technologiepool. De opdracht van deze technologiepool bestaat uit het uitvoeren van contractonderzoek voor de industrie. Een van de contracten van de technologiepool is het uitvoeren van energiescans in secundaire scholen. De energiescans verlopen volgens een vastliggend patroon: Ter plaatse in een doelschool, vaststellingen doen. Aan de hand van de gemaakte vaststellingen, berekeningen en grafieken maken, opmerkingen en aanbevelingen formuleren in een eindrapport De technologiepool van de XIOS Hogeschool wilde nagaan of tijd nodig om een volledige energiescan uit te voeren ingekort kon worden. Het eindwerk bestond erin, de werkwijzen van de technologiepool te analyseren, herstructureren en de energiescans maximaal te automatiseren. Hierdoor kunnen de energiescans, sneller en met minder personen uitgevoerd worden. Enkele gerealiseerde veranderingen zijn: Een PDA oplossing om informatie te verzamelen. Een koppeling voorzien tussen de PDA oplossing en een Excel rekenblad, zodat de informatie verwerkt kan worden. Een koppeling voorzien tussen het Excel rekenblad en Word, zodat het verslag kan grotendeels automatische gegenereerd worden op basis van het rekenblad. Er kan geconcludeerd worden dat de technologiepool een aanzienlijke tijdswinst boekt met de oplossingen die in dit eindwerk voorgesteld worden.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2005
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c079f2d610108c3375622015d
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieurs elektromechanica
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Automatisering
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact