About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
Author :
JARYCH, Andy
AYGUN, Bahattin
Abstract : Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
Studenten: Aygun Bahattin ( 3 + 4 EM )
Jarych Andy ( 3 + 4 EM )
Promotoren: Ing. A. Camps
Ing. R. Machiels
De Xios Hogeschool Limburg startte in het najaar van 2004 met een technologiepool. De
opdracht van deze technologiepool bestaat uit het uitvoeren van contractonderzoek voor de
industrie. Een van de contracten van de technologiepool is het uitvoeren van energiescans in
secundaire scholen.
De energiescans verlopen volgens een vastliggend patroon:
Ter plaatse in een doelschool, vaststellingen doen.
Aan de hand van de gemaakte vaststellingen, berekeningen en grafieken maken,
opmerkingen en aanbevelingen formuleren in een eindrapport
De technologiepool van de XIOS Hogeschool wilde nagaan of tijd nodig om een volledige
energiescan uit te voeren ingekort kon worden. Het eindwerk bestond erin, de werkwijzen van
de technologiepool te analyseren, herstructureren en de energiescans maximaal te
automatiseren. Hierdoor kunnen de energiescans, sneller en met minder personen uitgevoerd
worden. Enkele gerealiseerde veranderingen zijn:
Een PDA oplossing om informatie te verzamelen.
Een koppeling voorzien tussen de PDA oplossing en een Excel rekenblad, zodat de
informatie verwerkt kan worden.
Een koppeling voorzien tussen het Excel rekenblad en Word, zodat het verslag kan
grotendeels automatische gegenereerd worden op basis van het rekenblad.
Er kan geconcludeerd worden dat de technologiepool een aanzienlijke tijdswinst boekt met de
oplossingen die in dit eindwerk voorgesteld worden.
Publisher : Xios
Publication date : 2005
Full text :
File Size Type Checksum
199901098_200000096_05.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieurs elektromechanica
Degree level : Master
Discipline : Automatisering
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Machiels R.; Hendrickx C.
External Promotor : Geen
Notes :
Embargo : false
Created : 13/01/2006 11:02
Last modified : 07/09/2007 15:45
Appears in :
2005
Views : 3579
Downloads : 61
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact