About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Manufacturing execution system (MES)

2005
BRAEKEN, Dirk
HAEGDOORNS, Maarten
Industrieel ingenieur elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Samenvatting

MES staat voor Manufacturing Execution System en houdt een automatisatie en optimalisatie in voor de uitwisseling van informatie tussen het management, engineering en de werkvloer. En van de doelen van dit systeem bestaat erin de productiviteit te verhogen door de captatie en weergave van machinestoringen. Zo kan de afdeling productie sneller ingrijpen wanneer er zich op bepaalde plaatsen opmerkelijke problemen voordoen en komen structurele verstoringen naar boven.

Globaal ziet deze informatiedoorstroming (koppeling) met betrekking tot storingen bij VCST-IP er als volgt uit:Bij het stilvallen van een machine, stuurt zijn PLC het signaal van de overeenkomstige storing naar de WinCC-server. Het programma WinCC koppelt deze storingssignalen aan de Objective-server. Deze toont de status van de machines aan de operators (werknemers) via de module OperatorClient van Objective. Het management kan via het onderdeel SupervisorClient de toestand op de werkvloer nauwkeurig volgen en analyses maken.


Het praktische gedeelte van dit eindwerk omvat een studiefase en een uitwerkingsfase. Om vertrouwd te raken met het MES-systeem en zijn specifiek concept, was het noodzakelijk om de reeds gerealiseerde implementatie van het systeem bij het bewerkingscenter te begrijpen.
Na deze studiefase volgde de uitwerking van het MES-systeem op de eindcontrolecel en vier freescellen. Een eerste stap hierbij bestaat uit het opmaken van een analyse van de mogelijke productieverstoringen binnen de beschouwde cel. Vervolgens dienen deze mogelijke storingen aan een signaal op PLC-niveau gekoppeld te worden. Hiervoor is het nodig in de al bestaande PLC-code van de machines wijzigingen aan te brengen. Daarna zullen de PLC's van de machines de signalen via de WinCC-server naar de Objective-server doorsturen, waar er tags aan de storingen gekoppeld worden.
Ten slotte zal het programma Objective alle storingen (tags) correct weergeven. Ter controle hiervan is een opvolging van de machines en simulatie van de storingen vereist.

Full text:
File Size Type Checksum
200101005_200100840_05.pdf 11 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4248 keer bekeken en 68 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BRAEKEN, D., HAEGDOORNS, M. (2005). Manufacturing execution system (MES). Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c079f2d610108c3618ae50170.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact