About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Standaardisatie van de kalibratie van thermoluminescente dosimeters voor het meten van huiddosissen
dc.creator : JANS, Nancy
dc.subject :
dc.description.abstract : Standaardisatie van de kalibratie van thermoluminescente dosimeters voor het meten van huiddosissen Auteur: Nancy Jans Interne promotor: dr. Micheline Breugelmans Externe promotor: dr. Lara Struelens Interventionele radiologie omvat de radiologische procedures waarbij de problemen van een vasculaire structuur behandeld worden. Deze procedures kunnen zeer complex zijn. De dosissen voor de patiŽnten kunnen zeer hoog oplopen en naast stochastische gevolgen, moeten ook de deterministische gevolgen in acht genomen worden. Het orgaan dat het grootste risico loopt betreffende deze laatstgenoemde effecten is de huid. Het is daarom belangrijk dat de huiddosis van de patiŽnt zo nauwkeurig mogelijk kan worden bepaald. De meest directe manier om deze te meten is met behulp van thermoluminescente dosimeters (TLD's). De kalibratie van TLD's is hierbij essentieel, maar een standaardisatie bestaat nog niet op dit vlak. Het is belangrijk dat de TLD's in een situatie gekalibreerd worden die aan de praktijk beantwoordt waarin zij worden gebruikt. Hiermee bedoelen we de gebruikte energie, de manier waarop zij ingepakt en behandeld worden en de gebruikte ondergronden. De verschillende omstandigheden voor de kalibratiebepaling kunnen een invloed hebben op de respons van de TLD, hetgeen de gemeten huiddosissen zal beÔnvloeden. Verscheidene experimenten zijn uitgevoerd om de invloed van verschillende blootstellingsomstandigheden te onderzoeken. Hierbij zijn twee verschillende types TLD's gebruikt, namelijk LiF:Mg,Ti (TLD-100, USA) en LiF:Mg,Cu,P (MCP-N, Polen). Deze TLD's werden ingepakt in verschillende materialen zoals in plastiek zakjes (al dan niet genaaid op een ziekenhuismutsje), in een plexistaander, achter 2 mm plexiglas, zonder verpakking of geplaatst achter een filter. De experimenten kunnen onderverdeeld worden in 4 categorieŽn al naargelang de gebruikte ondergrond tijdens de bestralingen: hout, waterfantoom, Rando-Aldersonfantoom of in vrije lucht. Verschillende energieŽn zijn gehanteerd: smalle en brede ISO-spectra, een cesium-137 bron (660 keV) en een kobalt-60 bron (1250 keV). Per categorie van bestralingen werden de responsen van de TLD's in functie van de bestralingsenergie uitgezet rekening houdend met hun verschillende verpakkingsmethodes. Zoals verwacht zijn er duidelijke verschillen te zien in TLD respons naargelang de verschillende bestralingsomstandigheden.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2006
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : $file.fileFormatLink.mimeType
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0ec7ed15010ef4f3f2ee0087
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Milieutechnologie en radiochemie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact