About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Standaardisatie van de kalibratie van thermoluminescente dosimeters voor het meten van huiddosissen
Author :
JANS, Nancy
Abstract : Standaardisatie van de kalibratie van thermoluminescente dosimeters
voor het meten van huiddosissen
Auteur: Nancy Jans
Interne promotor: dr. Micheline Breugelmans
Externe promotor: dr. Lara Struelens
Interventionele radiologie omvat de radiologische procedures waarbij de problemen van een
vasculaire structuur behandeld worden. Deze procedures kunnen zeer complex zijn. De
dosissen voor de patiŽnten kunnen zeer hoog oplopen en naast stochastische gevolgen,
moeten ook de deterministische gevolgen in acht genomen worden. Het orgaan dat het
grootste risico loopt betreffende deze laatstgenoemde effecten is de huid. Het is daarom
belangrijk dat de huiddosis van de patiŽnt zo nauwkeurig mogelijk kan worden bepaald. De
meest directe manier om deze te meten is met behulp van thermoluminescente dosimeters
(TLD's). De kalibratie van TLD's is hierbij essentieel, maar een standaardisatie bestaat nog
niet op dit vlak.
Het is belangrijk dat de TLD's in een situatie gekalibreerd worden die aan de praktijk
beantwoordt waarin zij worden gebruikt. Hiermee bedoelen we de gebruikte energie, de
manier waarop zij ingepakt en behandeld worden en de gebruikte ondergronden. De
verschillende omstandigheden voor de kalibratiebepaling kunnen een invloed hebben op de
respons van de TLD, hetgeen de gemeten huiddosissen zal beÔnvloeden.
Verscheidene experimenten zijn uitgevoerd om de invloed van verschillende
blootstellingsomstandigheden te onderzoeken. Hierbij zijn twee verschillende types TLD's
gebruikt, namelijk LiF:Mg,Ti (TLD-100, USA) en LiF:Mg,Cu,P (MCP-N, Polen). Deze
TLD's werden ingepakt in verschillende materialen zoals in plastiek zakjes (al dan niet
genaaid op een ziekenhuismutsje), in een plexistaander, achter 2 mm plexiglas, zonder
verpakking of geplaatst achter een filter. De experimenten kunnen onderverdeeld worden in
4 categorieŽn al naargelang de gebruikte ondergrond tijdens de bestralingen: hout,
waterfantoom, Rando-Aldersonfantoom of in vrije lucht. Verschillende energieŽn zijn
gehanteerd: smalle en brede ISO-spectra, een cesium-137 bron (660 keV) en een kobalt-60
bron (1250 keV).
Per categorie van bestralingen werden de responsen van de TLD's in functie van de
bestralingsenergie uitgezet rekening houdend met hun verschillende verpakkingsmethodes.
Zoals verwacht zijn er duidelijke verschillen te zien in TLD respons naargelang de
verschillende bestralingsomstandigheden.
Publisher : Xios
Publication date : 2006
Full text :
File Size Type Checksum
200401077_06.pdf 5 MB Other MD5
Appendices :
File Size Type Checksum

200401077_06.B1.jpg
466 KB JPEG MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Milieutechnologie en radiochemie
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Breugelmans Micheline
External Promotor : dr. L. Struelens (SCKēCEN)
Notes :
Embargo : false
Created : 17/11/2006 9:06
Last modified : 17/11/2006 9:14
Appears in :
2006
Views : 3430
Downloads : 30
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact