About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Electro oxidation of phenol, hydroquinone and p-benzoquinone in waste water with an amorphous metallic anode with a composition of Ni59Nb40Pt1 AND Ni59Nb40Pt0,6Sn0,4
dc.creator : MOESEN, Stefan
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Auteur: Stefan Moesen Externe promotor: prof. Angel Rodriguez Pierna Interne promotor: lic. Linda Amel Abstract Elektro oxidatie van fenol, hydroquinon en p-benzoquinon in afvalwater met een amorfe metallische anode met een samenstelling van Ni59Nb40Pt1 en Ni59Nb40Pt0,6Sn0,4 Op de dag van vandaag is er nog altijd een industriŽle groei waar steeds meer water verbruikt wordt. Het water is niet enkel in de productie van toepassing, maar ook in allerlei voorzieningen van het bedrijf. Door het gebruik van water ontstaat er afvalwater dat vervuild kan zijn met de meest uiteenlopende verbindingen. Vooraleer dit water hergebruikt kan worden moet in de meeste gevallen, afhankelijk van de vervuiling, een zuivering plaatsvinden. In dit eindwerk wordt afvalwater bestudeerd dat vervuild is met aromatische verbindingen zoals fenol, hydroquinon en p-benzoquinon. Deze verbindingen worden door middel van elektro oxidatie afgebroken om de waterkwaliteit te verbeteren. Het doel is te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om een amorfe metallische legering te gebruiken als anode in plaats van platina tijdens de elektro oxidatie. De hoge kostprijs van platina speelt hierin een grote rol. Amorfe legeringen met een samenstelling van Ni59Nb40Pt1 en Ni59Nb40Pt0,6Sn0,4 (in %) werden tijdens de experimenten gebruikt. Na activatie van deze legering wordt deze gebruikt als werk elektrode in de elektrochemische cel. Door de activatie wordt de concentratie van Pt in de anode verhoogd, wat ook met cyclisch voltammetrische experimenten bevestigd werd. Tijdens de elektro oxidatie werden verscheidene stalen genomen die naderhand geanalyseerd werden. Bepaling van het chemisch en biochemisch zuurstof verbruik en analyse met HPLC werden uitgevoerd om het proces te volgen. Deze experimenten werden uitgevoerd in het chemische labo van de Universiteit van Baskenland in San Sebastian, Spanje.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2006
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0ec7ed15010ef5236b2e008d
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Milieutechnologie en radiochemie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact