About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Opsporing van radiologische contaminaties in de afvalcyclus; doorlichting van kringloopcentra en operationaliseren van een germaniumdetector
dc.creator : VANHAM, Michiel
dc.subject :
dc.description.abstract : Rond het gevaar van ioniserende straling en de mogelijke aanwezigheid hiervan in de afvalcyclus is er de laatste jaren een grotere bewustwording gegroeid. Het Nucleair Technologisch Centrum (NuTeC) van de Xios hogeschool Limburg is een onderzoek gestart omtrent deze radiologische contaminaties in de afvalcyclus. Kringloopcentra zijn een steeds maar belangrijker wordende speler in de afvalcyclus. Algemeen worden verwacht in kringloopcentra noch grote hoeveelheden radioactieve voorwerpen, noch voorwerpen met een hoge activiteit aan te treffen. Rookdetectoren, bliksemafleiders en NORM-materiaal zijn potentiŽle voorwerpen die kunnen worden aangetroffen. In Vlaanderen werden 55 kringloopcentra via een steekproef gecontroleerd m.b.v. een NaI(Tl) handtoestel. Verder werd de werking van een aanwezige germaniumdetector nagegaan. Achteraf werd deze germaniumdetector ingezet ter aanvulling van de NaI(Tl). Bij de metingen in het labo werden vooreerst een aantal artificiŽle testbronnen gemeten en vervolgens een vijftal voorwerpen, analoog aan de NORM-voorwerpen uit de kringloopcentra. Zowel de testbronnen als het NORM-materiaal werd onderworpen aan een matrix van metingen met de NaI(Tl). Verschillende analysemethodes werden telkenmale uitgevoerd en vergeleken, om een ideale methode te achterhalen voor de resp. testbronnen en NORM-materiaal. De beperkingen van het germaniumsysteem lieten enkel toe het toestel als controletoestel in te zetten. Zijn hoge resolutie laat toe fotopieken zeer zuiver weer te geven (in tegenstellingen met de NaI(Tl)), wat een controle is voor de eventuele aanwezigheid van de door de NaI(Tl) detector herkende pieken te staven. Om de nauwkeurigheid van alle metingen te verhogen werd er ook gebruik gemaakt van een loodkasteel om achtergrondstraling zo goed mogelijk te beperken. In de kringloopcentra werden uiteindelijk een vijftal NORM-voorwerpen gevonden, met een activiteit nauwelijks hoger dan achtergrondstraling. Van enig gevaar voor gebruiker of omgeving was absoluut geen spraken. De activiteiten van de testbronnen en de NORM-voorwerpen die in het labo zijn komen het meest overeen met de werkelijkheid indien de metingen gebeurt zijn in het loodkasteel. Een ideale instellingen bij detectie is gevonden indien de radionucliden op voorhand bekend zijn en er enkel kwantificatie dient te worden uitgevoerd. Deze methode heeft echter wel het nadeel dat hij niet kan worden gebruikt als er onbekende nuclide aanwezig zijn in het voorwerp.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2006
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0ec7ed15010ef53842320092
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Milieutechnologie en radiochemie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact