About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten

2006
ANTEUNIS, Sven
KEMPENEERS, Katrien
Elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Het eindwerk is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroep EMAP,
gelegen in de XIOS Hogeschool Limburg en het bedrijf Metes dat een
toeleverancier is van geplooide plaatproducten. Deze vestiging is gelegen in
Dilsen-Stokkem en behoort tot de ALRO-groep.
Het plooien van plaat is, als voorname productiestap bij het vervaardigen van heel
wat voorwerpen uit plaatmateriaal, de jongste jaren sterk in evolutie. Een
onmiskenbare trend bestaat erin dat de complexiteit en de gestelde
nauwkeurigheidseisen van geplooide producten steeds hoger worden. Tezelfdertijd
is er een algemeen gebrek aan kennis betreffende de toleranties die kunnen
gerealiseerd worden bij het vrijbuigen van complexe platen. Grondige kennis
hieromtrent is essentieel voor productontwerpers die weloverwogen toleranties
dienen te specifiŰren op technische toekenningen, voor toeleveranciers die ten
behoeve van prijscalculaties dienen te weten of, en tegen welke kost, bepaalde
nauwkeurigheden kunnen gehaald worden, en voor productieverantwoordelijken
die een gefundeerd advies moeten kunnen formuleren over het al dan niet
invoeren van technologische innovaties.
Daarom zal, op een statistisch onderbouwde wijze numerieke gegevens verzameld
worden over de invloed van de factoren die de nauwkeurigheid van geplooide
producten bepalen, met in het bijzonder het plaatmateriaal, de dikte en de
aanslagwijze. Daarnaast zullen gegevens geverifieerd worden door het gebruik
van handmeetmiddelen en een 3D-co÷rdinatenmeetmachine. Na analyse en
resultaatverwerking zal er een matrix in excel opgesteld worden waarin de
gebruiker, na invoeren van parameters zoals plaatmateriaal en dikte, de geleverde
nauwkeurigheid weergegeven krijgt.

Full text:
File Size Type Checksum
Eindwerk.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 5182 keer bekeken en 83 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

ANTEUNIS, S., KEMPENEERS, K. (2006). Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0ec7ed15010ef64fdbf400b1.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact