About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk

2006
VERDONCK, Dries
Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Tijdens mijn stage bij Heijmans Bouw heb ik de mogelijkheid gekregen de
uitbreidingswerken aan de Europaziekenhuizen in Ukkel te volgen. De beschoeiing
gebeurde daar aan de hand van diepwanden. Het is dan wel een bekende techniek, maar
de toepassing ervan blijft toch beperkt tot grote werven. Aangezien ik zelf nog niet al te
veel kennis bezat over het fenomeen diepwanden leek het me, op aangeven van mijn
externe promotor, een interessant onderwerp voor mijn scriptie.
Toen ik over het onderwerp begon te lezen viel het me al snel op dat er heel wat
onzekerheden bestaan over het exacte toepassingsgebied van diepwanden. Vooral het
bekende 'geval Middelburg'* geeft aan hoe belangrijk het is om de juiste
beschoeiingstechniek te kiezen alvorens de werf aan te vatten. Al snel bleek bovendien
dat er zich ook op de werf in Ukkel problemen voordeden. Bovendien werd nog in de
werffase overgeschakeld naar een alternatieve beschoeiingstechniek voor een gedeelte
van de werf.
Het idee voor een 'ontwerpgids' voor diepwanden kwam in me op. Om zoiets tot een
goed einde te brengen is het van groot belang een goede kennis op te bouwen over de
diepwandtechniek. Ook de praktijkervaring die ik opdeed tijdens mijn stage kan voor
nieuwe inzichten zorgen. Na analyse van deze enerzijds theoretische en anderzijds
praktische informatiebronnen zal ik trachten een zo objectief mogelijk schema op te
stellen, dat een praktische hulp kan zijn voor ingenieur-ontwerpers.
In hoofdstuk 1, het theoretische gedeelte, worden diepwanden in het algemeen
besproken. Er wordt een synthese gemaakt aan de hand van de reeds beschikbare
informatie over de diepwandtechniek. Wat erbij komt kijken, welke technieken gebruikt
worden, welke de verschillende alternatieven zijn. Op deze manier zal ik trachten een
duidelijk inzicht te krijgen in wat diepwanden zijn, en wat de mogelijkheden en
beperkingen van de techniek zijn.
* Op de werf van het A-theater in het Nederlandse Middelburg werden palenwanden toegepast, een
verkeerde keuze, want door het hoge grondwaterpeil bleek de beschoeiing niet te voldoen, waardoor heel
wat gebouwen in de omgeving ernstige schade opliepen door grondverzakkingen.

Full text:
File Size Type Checksum
eindwerk_2005_2006_Dries_Verdonck.pdf 50 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 5089 keer bekeken en 107 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VERDONCK, D. (2006). Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0f09be21010f573df5930100.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact