About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
dc.creator : NEVEN, Bart
dc.subject :
dc.description.abstract : Ik kreeg de kans mijn laatstejaarsstage te lopen binnen het bedrijf N.V. BETON VANGRONSVELD te Hoeselt. Zij beschikken over een zeer moderne prefabbetoninstallatie waarmee hun gespecialiseerd personeel een hoog rendement haalt en kwalitatief uitstekende producten aflevert. Wat staalbewerking betreft, beschikken zij over een volautomatische installatie voor het fabriceren van de nodige wapeningskorven. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de meest ingewikkelde constructies te vervaardigen. Voorts beschikken zij over een modern, goed uitgerust tekenlokaal waar kolommen, balken, liggers, wanden, plinten, bordessen, trappen en vloerplaten in diverse afmetingen en vormen nauwkeurig worden uitgetekend. Hun korte leveringstermijnen kunnen het bouwproces aanzienlijk verkorten. In veel gevallen kan men na het afsluiten van een contract al onmiddellijk in productie gaan. Bovendien transporteren zij zelf de prefabmaterialen snel, veilig en op tijd naar de opgegeven werken. Om er nog een schepje bovenop te doen en om mee te kunnen met de concurrentie wil het bedrijf de mogelijkheid nagaan om betonstukken te fabriceren met zelfverdichtend beton. Zelfverdichtend beton, soms ook zelfnivellerend beton genoemd, is een nieuwe categorie van hoge-prestatiebeton, waarvan een uitzonderlijke vloeibaarheid in verse toestand verkregen wordt. Dit gebeurt door het gebruik van een specifieke samenstelling en superplastificeerders met een sterk waterreducerend vermogen. Vandaar werd mij, als stagiair, gevraagd een duidelijk beeld te scheppen van het gebruik van zelfverdichtend beton: - welke samenstelling? - welke positieve en negatieve eigenschappen? - gebruik in de praktijk: richtlijnen voor werknemers? - afweging tussen praktijk en theorie? - vergelijking tussen traditioneel en zelfverdichtend beton? De kernvraag luidt bijgevolg: "Is het voor het bedrijf zinvol om over te stappen naar het gebruik van zelfverdichtend beton?" 2 Pas nadat ik alle nodige gegevens vergaard heb en wanneer blijkt dat de voordelen ook effectief in de praktijk tot uiting komen, zal het bedrijf een beredeneerde beslissing kunnen nemen inzake de overstap naar massale productie met zelfverdichtend beton. Daarom ging ik aan de slag in het laboratorium van de betoncentrale COOPMANS B.V.B.A., gevestigd te Hoeselt. Daar zou ik de kans krijgen een aantal proeven uit te voeren die mij de nodige informatie zouden verschaffen om de hoofdvragen te beantwoorden in het kader van mijn eindwerk. Ik merk hierbij op dat noch de betoncentrale COOPMANS B.V.B.A, noch het prefabbedrijf N.V. BETON VANGRONSVELD ooit met deze specifieke betonsoort gewerkt hebben. Mijn onderzoeken vormen voor mij dan ook een grote uitdaging en ik hoop een belangrijke meerwaarde te leveren voor beide bedrijven, in het bijzonder voor mijn stageplaats. In het eindwerk zal ik trachten de huidige situatie inzake het gebruik van zelfverdichtend beton te schetsen. Dit omvat onder meer de geschiedenis, een definitie en algemene eigenschappen, alsook voorbeelden van prefab-toepassingen in BelgiŽ. In het hoofdstuk omtrent de proefopzet geef ik een beeld van mogelijke methodes ter bepaling van een mengselontwerp en de keuze van de materialen. Daarnaast geef ik een overzicht van de diverse betonsamenstellingen en van de belangrijkste eigenschappen. Nadat ik een uitgebreide uiteenzetting geef van de uitgevoerde proeven, zal ik trachten een nuttig en bruikbaar besluit te trekken dat een antwoord biedt op de kernvraag.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2006
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0f09be21010f613d5a7a010a
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact