About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Bijdrage tot het invoeren van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek
dc.creator : PEETERS, Bart
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Titel: Bijdrage tot de invoering van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek. Promotoren: Ing. K. Froidmont Msc. Ing. P. Hilkens Msc. Auteur: Stud. Ing. B. Peeters Door de overname door Procter & Gamble wordt Duracell Aarschot geconfronteerd met een verplichte invoering van procesveiligheid naar de standaarden opgelegd door het moederbedrijf. Er werd dan ook gevraagd om met dit eindwerk een bijdrage te leveren tot deze invoering. Om tot een volledig begrip te komen van procesveiligheid zijn we begonnen met een literatuurstudie die enerzijds de wetgeving zowel nationaal als internationaal besloeg en anderzijds de door Procter & Gamble opgelegde standaards. Na het voltooien van deze literatuurstudie hebben we beiden langs elkaar gelegd en hebben vastgesteld dat de door Procter & Gamble opgelegde standaarden voldoen aan de wettelijke regelgeving. Voor het praktische gedeelte hebben we de drie, in de standaarden voorgeschreven studies, toegepast op bestaande installaties binnen Duracell Aarschot om zo knelpunten bloot te leggen en voorbeelddocumenten te creren, die in het verdere proces van de invoer van procesveiligheid gebruikt kunnen worden. We hebben hieruit dan ook al enkele belangrijke conclusies kunnen trekken: De invoer van deze studies hebben zeker hun nut; De invoer van deze studies bleek niet zo eenvoudig als aanvankelijk gedacht; Het uitvoeren van de studies door operatoren blijkt geen haalbare kaart omwille van de moeilijkheid; Er zijn geen opleidingsmodules uitgewerkt omwille van bovenstaand punt; Er dient een aangepaste strategie te worden uitgewerkt door het management om de invoer van procesveiligheid tot een goed einde te brengen. Er is nog een hele weg af te leggen vooraleer het concept van procesveiligheid in zijn totaliteit is ingevoerd binnen Duracell. Met dit eindwerk is er toch al een belangrijke aanzet toe gegeven en ligt de bal in het kamp van het management om met behulp van de in dit eindwerk geformuleerde bevindingen een gepaste strategie uit te werken.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2007
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c132ed7220114eebc2055003c
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur Elektromechanica
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Automatisering
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact