About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Bijdrage tot het invoeren van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek
Author :
PEETERS, Bart
Abstract : Abstract
Titel:
Bijdrage tot de invoering van procesveiligheid in een alkalinebatterijenfabriek.
Promotoren:
Ing. K. Froidmont Msc.
Ing. P. Hilkens Msc.
Auteur:
Stud. Ing. B. Peeters
Door de overname door Procter & Gamble wordt Duracell Aarschot geconfronteerd met
een verplichte invoering van procesveiligheid naar de standaarden opgelegd door het
moederbedrijf. Er werd dan ook gevraagd om met dit eindwerk een bijdrage te leveren tot
deze invoering.
Om tot een volledig begrip te komen van procesveiligheid zijn we begonnen met een
literatuurstudie die enerzijds de wetgeving zowel nationaal als internationaal besloeg en
anderzijds de door Procter & Gamble opgelegde standaards. Na het voltooien van deze
literatuurstudie hebben we beiden langs elkaar gelegd en hebben vastgesteld dat de door
Procter & Gamble opgelegde standaarden voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Voor het praktische gedeelte hebben we de drie, in de standaarden voorgeschreven
studies, toegepast op bestaande installaties binnen Duracell Aarschot om zo knelpunten
bloot te leggen en voorbeelddocumenten te creren, die in het verdere proces van de
invoer van procesveiligheid gebruikt kunnen worden.
We hebben hieruit dan ook al enkele belangrijke conclusies kunnen trekken:
De invoer van deze studies hebben zeker hun nut;
De invoer van deze studies bleek niet zo eenvoudig als aanvankelijk gedacht;
Het uitvoeren van de studies door operatoren blijkt geen haalbare kaart omwille
van de moeilijkheid;
Er zijn geen opleidingsmodules uitgewerkt omwille van bovenstaand punt;
Er dient een aangepaste strategie te worden uitgewerkt door het management om
de invoer van procesveiligheid tot een goed einde te brengen.
Er is nog een hele weg af te leggen vooraleer het concept van procesveiligheid in zijn
totaliteit is ingevoerd binnen Duracell. Met dit eindwerk is er toch al een belangrijke
aanzet toe gegeven en ligt de bal in het kamp van het management om met behulp van de
in dit eindwerk geformuleerde bevindingen een gepaste strategie uit te werken.
Publisher : Xios
Publication date : 2007
Full text :
File Size Type Checksum
199901354_07.pdf 728 KB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
199901354_07.B4-1.doc 884 KB Microsoft Word MD5
199901354_07.B5-2.xls 63 KB Microsoft Excel MD5
199901354_07.B5-1.pdf 895 KB Adobe PDF MD5
199901354_07.B3.doc 1 MB Microsoft Word MD5
199901354_07.B6.ppt 74 KB Microsoft Powerpoint MD5
199901354_07.B4-2.xls 63 KB Microsoft Excel MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur Elektromechanica
Degree level : Master
Discipline : Automatisering
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : K. Froidmont
External Promotor : Ing. P. Hilkens Msc.
Notes :
Embargo : false
Created : 10/09/2007 11:24
Last modified : 10/09/2007 13:56
Appears in :
2007
Views : 2978
Downloads : 42
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact