About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?

2007
BOECKX, Jan
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
VBG NV is een firma die gespecialiseerd is in zowel openbare als private wegenwerken. Het is
een samensmelting van twee bedrijven, n.l.: Van Gorp's Moderne Wegenbouw NV en Van
Broekhovens Algemene Onderneming NV, en was tevens mijn stageplaats het voorbije
academiejaar. Ik werd er geconfronteerd met een probleemstelling omtrent asfalt voor gebruik
op niet-openbare werken.
In het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt elke openbare weg onderverdeeld in
een bepaalde wegcategorie, al naargelang het verkeer dat deze weg gebruikt. Elk asfaltmengsel
dat door de aannemer wordt geproduceerd en aangelegd voor openbare werken, moet eerst
beproefd worden, rekening houdend met de strikte eisen waaraan elk mengsel qua
samenstelling moet voldoen. Aan de hand van de gevonden resultaten wordt aan elk mengsel
een bepaalde bouwklasse toegekend, hetgeen overeenstemt met een bepaalde wegcategorie.
Voor private werken ligt dit helemaal anders. Hoewel er in hun bestekken dikwijls wordt
teruggegrepen naar het SB 250, staat het de aannemer meestal vrij om eigen mengsels voor te
stellen die niet voldoen aan de samenstellingeisen van het SB 250. Dit omdat het voor de klant
dikwijls minder belangrijk is wat er ligt, zolang het mengsel kwalitatief in orde is en voldoende
duurzaam is.
In het geval van een gewone parking of weg zal de aannemer meestal wel mengsels gebruiken
die qua samenstelling sterk gelijken op de mengsels van het standaardbestek. Bij zware
containerterminals echter moet hij een zeer specifiek mengsel voorstellen dat het hoofd biedt
aan volgende problemen:
Spoorvorming, die veel zwaarder is dan op de openbare weg, omdat de lasten die op het
asfalt komen veel zwaarder zijn (tot 3x zo zwaar).
Rafeling, die ontstaat door wringkrachten die de verschillende machines overbrengen.
Mengsels, beschreven volgens het standaardbestek, zijn dan dikwijls niet echt geschikt meer
voor zulke specifieke belastingen. De aannemer kan dan een eigen aangepast recept
voorstellen, dat weerstand biedt aan bovenstaande problemen. Het is uiteraard zeer belangrijk
dat dit mengsel voldoende weerstand biedt, zoniet zal de aangebrachte asfalt vrij snel verslijten
VI
en kan de klant eisen het beschadigde wegdek terug te herstellen, hetgeen de aannemer veel
geld kan kosten.
Omdat er echter nergens eisen qua prestaties en samenstelling beschreven staan betreffende
zulke belastingen, is het doel van dit eindwerk om verschillende asfaltsamenstellingen te
vergelijken naar prijs en kwaliteit om te kijken welke mengsels het meest in aanmerking komen
voor zulke gevallen.
Om dit te realiseren gaan we verschillende asfaltsamenstellingen onderwerpen aan allerhande
testen. Op basis van de resultaten van deze testen kiezen we enkele asfaltsamenstellingen die
zo goed mogelijk aan de vooropgestelde eisen voldoen.

Full text:
File Size Type Checksum
200500604_07.pdf 12 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4267 keer bekeken en 64 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BOECKX, J. (2007). Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116b3ab03bc0009.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact