About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
dc.creator : BOECKX, Jan
dc.subject :
dc.description.abstract : VBG NV is een firma die gespecialiseerd is in zowel openbare als private wegenwerken. Het is een samensmelting van twee bedrijven, n.l.: Van Gorp's Moderne Wegenbouw NV en Van Broekhovens Algemene Onderneming NV, en was tevens mijn stageplaats het voorbije academiejaar. Ik werd er geconfronteerd met een probleemstelling omtrent asfalt voor gebruik op niet-openbare werken. In het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt elke openbare weg onderverdeeld in een bepaalde wegcategorie, al naargelang het verkeer dat deze weg gebruikt. Elk asfaltmengsel dat door de aannemer wordt geproduceerd en aangelegd voor openbare werken, moet eerst beproefd worden, rekening houdend met de strikte eisen waaraan elk mengsel qua samenstelling moet voldoen. Aan de hand van de gevonden resultaten wordt aan elk mengsel een bepaalde bouwklasse toegekend, hetgeen overeenstemt met een bepaalde wegcategorie. Voor private werken ligt dit helemaal anders. Hoewel er in hun bestekken dikwijls wordt teruggegrepen naar het SB 250, staat het de aannemer meestal vrij om eigen mengsels voor te stellen die niet voldoen aan de samenstellingeisen van het SB 250. Dit omdat het voor de klant dikwijls minder belangrijk is wat er ligt, zolang het mengsel kwalitatief in orde is en voldoende duurzaam is. In het geval van een gewone parking of weg zal de aannemer meestal wel mengsels gebruiken die qua samenstelling sterk gelijken op de mengsels van het standaardbestek. Bij zware containerterminals echter moet hij een zeer specifiek mengsel voorstellen dat het hoofd biedt aan volgende problemen: Spoorvorming, die veel zwaarder is dan op de openbare weg, omdat de lasten die op het asfalt komen veel zwaarder zijn (tot 3x zo zwaar). Rafeling, die ontstaat door wringkrachten die de verschillende machines overbrengen. Mengsels, beschreven volgens het standaardbestek, zijn dan dikwijls niet echt geschikt meer voor zulke specifieke belastingen. De aannemer kan dan een eigen aangepast recept voorstellen, dat weerstand biedt aan bovenstaande problemen. Het is uiteraard zeer belangrijk dat dit mengsel voldoende weerstand biedt, zoniet zal de aangebrachte asfalt vrij snel verslijten VI en kan de klant eisen het beschadigde wegdek terug te herstellen, hetgeen de aannemer veel geld kan kosten. Omdat er echter nergens eisen qua prestaties en samenstelling beschreven staan betreffende zulke belastingen, is het doel van dit eindwerk om verschillende asfaltsamenstellingen te vergelijken naar prijs en kwaliteit om te kijken welke mengsels het meest in aanmerking komen voor zulke gevallen. Om dit te realiseren gaan we verschillende asfaltsamenstellingen onderwerpen aan allerhande testen. Op basis van de resultaten van deze testen kiezen we enkele asfaltsamenstellingen die zo goed mogelijk aan de vooropgestelde eisen voldoen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2007
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116b3ab03bc0009
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel Ingenieur Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact