About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Digitalisering en analyse stad- en brandwatersysteem in de Xios Hogeschool Limburg Campus Hasselt
dc.creator : FRANSSENS, Kris
dc.subject :
dc.description.abstract : In eerste instantie heb ik een schets van de kelder uitgewerkt ot een plan met alle leidingen van bluswater, stadswater, warm water en centrale verwarming. In AutoCAD heb ik met behulp van object eigenschappen aan alle leidingen en afsluiters die ik ingevoerd heb extra gegevens gekoppeld zodat de gebruiker van dit AutoCAD bestand snel gegevens kan opvragen en desgewenst aanpassen. Daarnaast heb ik ook met verschillende layers in AutoCAD aangegeven wat er op hoger gelegen verdiepingen aan de stijgleidingen gekoppeld is. Om dit alles te verwezenlijken ben ik alle huidige leidingen en afsluiters in de kelder gaan opmeten en situeren op plannen. Als tweede opdracht heb ik een inventaris gemaakt van de staat van de leidingen. Ik ben eveneens op zoek gegaan naar een mogelijke verklaring voor de slechte staat van de leidingen. Een literatuurstudie over verschillende corrosiemechanismen gekoppeld aan onderzoek in het chemielokaal van de Xios Hogeschool Limburg Campus Diepenbeek heeft verschillende mogelijke verklaringen opgeleverd. De huidige staat van het leidingnet is te wijten aan een samenloop van verschillende omstandigheden. Bij deze opdracht heb ik ook een vergelijking gemaakt tussen verschillende materialen die men kan gebruiken voor het herstellen en vervangen van het huidige leidingnet. Hierbij kwam Mepla zeker en vast als grote winnaar naar voor. Bij dit deel is beroep gedaan op de firma Imtech Maintenance om enkele beschadigde leidingen te vervangen zodat ik op de beschadigde buizen testen kon doen. Deze vervanging heb ik met toestemming van de Dienst Preventie en Techniek en in acht name van de veiligheidsvoorschriften binnen de Xios Hogeschool Limurg geco÷rdineerd. Als derde en laatse opdracht heb ik een onderzoek gedaan naar het risico op een legionella besmetting van het warmwater circuit van de douches. Hiervoor heb ik de huidige installatie vergeleken met de wetgeving rond legionella preventie. De conclusie was dat het huidige systeem niet voldoet dus ik heb een mogelijke oplossing uitgewerkt waardoor de installatie toch voldoet aan de wetgeving.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2007
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116b3f313be002a
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact