About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Digitalisering en analyse stad- en brandwatersysteem in de Xios Hogeschool Limburg Campus Hasselt
Author :
FRANSSENS, Kris
Abstract : In eerste instantie heb ik een schets van de kelder uitgewerkt ot een plan met alle leidingen van bluswater,
stadswater, warm water en centrale verwarming. In AutoCAD heb ik met behulp van object
eigenschappen aan alle leidingen en afsluiters die ik ingevoerd heb extra gegevens gekoppeld zodat de
gebruiker van dit AutoCAD bestand snel gegevens kan opvragen en desgewenst aanpassen. Daarnaast
heb ik ook met verschillende layers in AutoCAD aangegeven wat er op hoger gelegen verdiepingen aan
de stijgleidingen gekoppeld is. Om dit alles te verwezenlijken ben ik alle huidige leidingen en afsluiters in
de kelder gaan opmeten en situeren op plannen.
Als tweede opdracht heb ik een inventaris gemaakt van de staat van de leidingen. Ik ben eveneens op
zoek gegaan naar een mogelijke verklaring voor de slechte staat van de leidingen. Een literatuurstudie
over verschillende corrosiemechanismen gekoppeld aan onderzoek in het chemielokaal van de Xios
Hogeschool Limburg Campus Diepenbeek heeft verschillende mogelijke verklaringen opgeleverd. De
huidige staat van het leidingnet is te wijten aan een samenloop van verschillende omstandigheden. Bij
deze opdracht heb ik ook een vergelijking gemaakt tussen verschillende materialen die men kan
gebruiken voor het herstellen en vervangen van het huidige leidingnet. Hierbij kwam Mepla zeker en vast
als grote winnaar naar voor. Bij dit deel is beroep gedaan op de firma Imtech Maintenance om enkele
beschadigde leidingen te vervangen zodat ik op de beschadigde buizen testen kon doen. Deze vervanging
heb ik met toestemming van de Dienst Preventie en Techniek en in acht name van de
veiligheidsvoorschriften binnen de Xios Hogeschool Limurg geco÷rdineerd.
Als derde en laatse opdracht heb ik een onderzoek gedaan naar het risico op een legionella besmetting
van het warmwater circuit van de douches. Hiervoor heb ik de huidige installatie vergeleken met de
wetgeving rond legionella preventie. De conclusie was dat het huidige systeem niet voldoet dus ik heb een
mogelijke oplossing uitgewerkt waardoor de installatie toch voldoet aan de wetgeving.
Publisher : Xios
Publication date : 2007
Full text :
File Size Type Checksum
200300894_07.pdf 16 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Bijlage A.PDF 152 KB Adobe PDF MD5
Bijlage C.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
Bijlage B.PDF 5 MB Adobe PDF MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : E. Devroye
External Promotor :
Notes :
Embargo : false
Created : 07/12/2007 10:32
Last modified : 07/12/2007 10:38
Appears in :
2007
Bouwkunde
Bouw
Views : 2997
Downloads : 27
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact