About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
Home
Administratie
Auteurs
Departementen
Help
Jaren
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative
Home

Torenkranen en hun funderingen

2007
KLINGELEERS, Christophe
Industrieel ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Samenvatting :
o Probleemstelling
Op iedere nieuwe werf moeten er afhankelijk van de grondsoort
berekeningen gedaan worden om te zien welke soort fundering men nodig
heeft voor welke soort kraan.
Hierbij komt dan ook nog eens het nagaan van de kostprijs voor het
plaatsen en eventueel opnieuw verwijderen van de fundering.
Op basis hiervan gaat men over tot het nemen van een beslissing welke
grotendeels afhangt van de kostprijs.
o Doel
Voor mijn eindwerk is het de bedoeling dat ik dit proces vereenvoudig en
vooral analyseer wat de verschillen in kostprijs zijn.
Ik ga dit doen voor de drie meest gebruikte kraanfunderingen: fundering
op staal met stabilisé, een gewapend betonnen plaat en een fundering op
palen, steeds voor verschillende gronddrukken.
Hiervoor wil ik tabellen en grafieken opstellen waaruit blijkt welk soort
fundering welke kostprijs heeft bij een bepaalde gronddruk.
o Werkwijze
Voor de berekeningen uit te voeren ben ik vertrokken van één type kraan
met een bepaalde setup, dewelke constant blijft doorheen de
berekeningen.
A.d.h.v Scia Esa PT en Excel heb ik de berekeningen uitgevoerd met
steeds veranderende gronddrukken om zo voor iedere soort fundering tot
een reeks waarden te komen waar een duidelijke lijn in zit.
Deze waarden worden vervolgens gekoppeld aan richtprijzen voor zowel
het materiaal als de werkuren voor de plaatsing van de fundering als ook
het transport.
Als resultaat geeft dit een reeks van grafieken en tabellen waarin duidelijk
het verband tussen gronddruk, afmetingen van de fundering en de
kostprijs af te lezen zijn.

Tekst:
Bestand Grootte Type Controle
200300710_07.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Bijlagen:
Bestand Grootte Type Controle
200300710_07.B1.xls 37 KB Microsoft Excel MD5
200300710_07.B2.xls 106 KB Microsoft Excel MD5

Dit eindwerk werd 181376 keer bekeken en 10097 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

toon ETD - Dublin Core

Wil je naar dit eindwerk verwijzen in je eigen eindwerk, paper of rapport, gebruik dan dit formaat (APA):

KLINGELEERS, C. (2007). Torenkranen en hun funderingen. Onuitgegeven verhandeling, Xios, TIW.
Gevonden op op http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1643899d0116d350e1720040.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact