About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde

2007
SMETS, Robert
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Dit eindwerk is een onderzoek met betrekking tot de proef met de lichte slagsonde
type O.C.W. (Opzoekingscentrum voor de wegenbouw). Het onderzoek werd in
samenwerking met VBG verwezenlijkt. VBG dat zich onder de koepel van Colas Belgium
bevindt, voert grootse wegenwerken uit zoals de heraanleg van de Antwerpse ring, maar
ook werken zoals het aanleggen van parkings, rioleringen, asfaltwerken, …
Het doel van dit onderzoek is, bepalen in welke mate de verdichting en de
vochtigheidsgraad van de grond betrekking hebben op de slagsonde. Het doel is ook om te
bepalen als de huidige verdichtingsmethodes voldoende zijn en ook of verdere verdichting
een grote positieve meerwaarde creëert aan het draagvermogen. De huidige
verdichtingsmethode bij VBG is de grond verdichten door middel van de bak van de
graafkraan of door twee maal verdichten met het verdichtingswiel. Nu gaat men kijken
welk van de twee verdichtingsmethodes de beste is. Ook bijvoorbeeld gaat men kijken als
4 maal of 6 maal verdichten met het verdichtingswiel een grote positieve meerwaarde
creëert.
In de eerste fase werd er zoveel mogelijk informatie ingewonnen over verschillende
verdichtingmethodes, onderzoeken met betrekking tot de slagsonde, andere methodes om
de metingen uit te voeren, …
Vervolgens werd er een proefopstelling besproken. Waarvoor het nodig was het
onderzoeken van de soort grond, uitvoeren van proctor-proef, opstellen van CBR-curves,
aanmaken van sleuven, nemen van steekringen en uiteraard het uitvoeren van de slagsonde.
De proef bestaat er nu in om 9 sleuven aan te maken en te vullen met zand. Vier
sleuven gaat men verschillend verdichten waarbij het watergehalte constant gehouden
wordt. Bij vier andere sleuven gaat men de verdichtingsenergie constant houden, maar het
watergehalte laten variëren. En bij de negende sleuf, wilt men het grondwater simuleren
door middel van een folie in de sleuf te leggen en deze onder water zetten. Bij alle sleuven
worden steekringen genomen en de slagsonde uitgevoerd. Hierdoor kan men de
verdichting, het watergehalte en het draagvermogen bepalen. Doordat men deze
eigenschappen weet, kan men de sleuven met elkaar vergelijken en daar de juiste
conclusies uit trekken.
Robbert Smets 2006-2007
6
De proef met de lichte slagsonde is een proef die niet zomaar over het hoofd gezien
mag worden. De slagsonde heeft vooral betrekking op het aanvullingsmateriaal van
sleuven. Wanneer deze proef niet voldoet aan de voorwaardes opgelegd door het
standaardbestek 250, mogen de werken niet verder gezet worden, wat een bedrijf veel geld
kan kosten. Het standaardbestek 250 kan men ook 'de bijbel van de wegenbouw' noemen,
waarvan de regels moeten opgevolgd worden. Indien men niet aan deze regels voldoet,
moeten de werken stilgelegd worden. Het standaardbestek 250 wordt samengesteld in
samenwerking met de Vlaamse overheid, OCW, VlaWebo (Vlaamse Wegenbouwers),
Vlaamse Landmaatschappij, Provinciale Technische Dienste.
De moeilijkheid bij dit eindwerk zat erin dat er weinig studie gedaan is rond dit
thema. Dit eindwerk was voor één type grond, namelijk zand en kan herhaald worden voor
andere types van grond, andere verdichtingsmethodes, grond gemengd met
stabiliseermiddelen, …
Al bij al was dit eindwerk, een eindwerk met zowel veel praktische als theoretische
vorming. Op kleinschalig niveau coördineren op de werf zelf, was ook een goede ervaring
die me zeker geholpen heeft bij mijn vorming tot industrieel ingenieur.

Full text:
File Size Type Checksum
200200104_07.pdf 128 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200200104_07.B1.pdf 50 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 6012 keer bekeken en 94 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

SMETS, R. (2007). Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c16f131bd0116f17b7e12000d.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact