About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing

2007
THIJS, Nele
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
In de opleiding bouwkunde zijn er verschillende facetten die bestudeerd kunnen worden.
Mijn interesse ging vooral uit naar infrastructuurwerken. Tijdens mijn stage kreeg ik de
kans om een studie te doen naar de plaatsing van riolering in zettingsgevoelige gronden.
Een bepalende factor hierin is schade te voorkomen aan de plaatselijke bebouwing. Voor
deze casestudy wordt slechts een klein gedeelte van een totaal project, gelegen in
Tremelo, belicht.
Welke mogelijkheden er nu juist zijn om de plaatselijke bebouwing te vrijwaren voor
eventuele schade onderzoek ik in dit eindwerk.
Het eerste hoofdstuk is de algemene inleiding.
In het tweede hoofdstuk wordt de situatie geschetst. Welk gebied wordt er onderzocht?
Welke werken moeten er uitgevoerd worden?
De bodemgesteldheid wordt in het derde hoofdstuk geanalyseerd. Met welk soort gronden
hebben we te maken en zijn deze draagkrachtig genoeg? De kennis van de
grondwaterstand is van groot belang en wordt daarom uitvoerig onderzocht.
Vervolgens, in het vierde hoofdstuk, bestudeer ik de impact van een bemaling op de
woning. Dit wordt gedaan aan de hand van een bemalings- en zettingsstudie
De mogelijke oplossingsmethoden voor het zettingsprobleem worden in het vijfde
hoofdstuk bekeken en vergeleken. Welke van deze mogelijke methoden uiteindelijk een
technisch goede en financieel haalbare oplossing is, kan gelezen worden in het besluit.

Full text:
File Size Type Checksum
200300826_07.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200300826_07_B.pdf 19 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 22005 keer bekeken en 3406 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

THIJS, N. (2007). Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c16f131bd0116f1861d2b0013.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact