About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Validatie van een analysemethode van grond via x-stralenfluorescentie

2007
VLAEYEN, Stijn
Industrieel ingenieur nucleaire technologie

Trefwoorden: 2007  

Abstract :
Abstract

Het doel van de thesis is het valideren van een analysemethode voor grondstalen via X-stralenfluorescentie (XRF). Bij Tessenderlo chemie worden grondstalen genomen, ontsloten en vervolgens geanalyseerd met inductief gekoppeld plasma-atomaire emissie spectrometrie (ICP-AES). Het analyselabo beschikt echter ook over een X-stralen fluorescentiespectrometer die de grond kan analyseren.

XRF heeft enkele voordelen ten opzichte van ICP-AES. Het grootste voordeel is de tijd nodig voor de staalvoorbereiding. Voor XRF moet het staal enkel gemalen, gemengd met wax en dan geperst worden. Voor ICP-AES moet het staal met zuur ontsloten worden, wat veel meer tijd in beslag neemt. Een ander voordeel is ook nog dat XRF een niet-destructieve analysetechniek is. Hierdoor kan het staal verschillende keren opnieuw gemeten worden. Er moet echter nog gecontroleerd worden of de analyseresultaten, bekomen met de XRF-spectrometer, overeenkomen met de resultaten van ICP-AES.

De aangewezen manier hiervoor is een validatie van de methode op basis van analyse van verschillende grondstalen met XRF. De bekomen resultaten zullen dan statistisch vergeleken worden met de resultaten bekomen door een ICP-analyse. De resultaten uit de ICP-analyse worden als correct aanvaard volgens de NBN-norm EN ISO 15587-1. Voor de validatie zal er onderzoek verricht worden naar de herhaalbaarheid, juistheid en reproduceerbaarheid van de methode en de staalvoorbereiding.
Er worden drie verschillende methodes gebruikt om de verschillende parameters te controleren:
Ijklijnen door middel van gebruik van standaarden
Standaardadditie
"Standardless" analyse

In deze thesis werd aangetoond dat de resultaten bekomen met de drie verschillende methodes herhaalbaar en reproduceerbaar zijn. Wat de juistheid betreft, is er echter een significant verschil met de resultaten van de ICP-AES na ontsluiting.

Het algemene besluit dat getrokken kan worden uit het werk, is dat de XRF-methode, zoals ze nu gebruikt wordt bij Tessenderlo Chemie, op dit moment niet voldoet om de algemeen geldende ICP-methode te vervangen.

Full text:
File Size Type Checksum
200300234_07.pdf 12 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2551 keer bekeken en 38 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VLAEYEN, S. (2007). Validatie van een analysemethode van grond via x-stralenfluorescentie. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1a061a52011ac8bf06740019.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact