About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller

2007
JANS, Timothy
Graduaat elektronica

Trefwoorden: 2007  

Abstract :
Abstract
In medische onderzoekslaboratoria, zoals aan de Universiteit Hasselt, bestaat
een grote nood aan specifieke meetapparatuur bij het onderzoek op dierlijke
cellen. Dit is meer bepaald het geval bij het analyseren van de werking van
ionenkanalen, welke bij slechte werking aan de basis van talrijke ziektes liggen.
Deze activiteit van de ionenkanalen wordt gemeten als een elektrische stroom.
De verkregen meetgegevens moeten snel en nauwkeurig gedigitaliseerd kunnen
worden. Hierna worden ze op een computer verwerkt en overzichtelijk
weergegeven.
Het doel van mijn project is het aanleggen en programmeren van een
dataverbinding tussen de MSP430 microcontroller (Texas Instruments, USA) en
de computer d.m.v. een USB chip. Aansluitend wordt een gebruikersinterface
geprogrammeerd voor het inlezen, verwerken en presenteren van de verkregen
data op de computer.
Voor het sturen van de MSP430 was het nodig de Crossworks compiler (Rowley
Associates, UK) eigen te maken via testprogramma's geschreven in C.
Voor de USB chip werd een USB module van FTDI (Future Technology Devices
International) gebruikt. Na analyse van de datasheet werd een optimale
verbinding met de MSP430 tot stand gebracht d.m.v. solderen. Aansluitend heb
ik het communicatieprotocol met de USB module geprogrammeerd en ingebrand
in de microcontroller.
Voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface heb ik de ontwikkelomgeving
LabWindows/CVI (National Instruments, USA) aangeleerd.
Op deze manier kunnen de meetgegevens die verwerkt werden door de MSP430
op een snelle manier gepresenteerd worden aan de gebruiker.

Full text:
File Size Type Checksum
200300825_07.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200300825_07.B2.pdf 36 KB Adobe PDF MD5
200300825_07.B3.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B6.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B8.pdf 5 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B1.pdf 22 KB Adobe PDF MD5
200300825_07.B4.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B7.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B5.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3113 keer bekeken en 118 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

JANS, T. (2007). Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1a061a52011ac92dcc7e0038.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact