About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
dc.creator : JANS, Timothy
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract In medische onderzoekslaboratoria, zoals aan de Universiteit Hasselt, bestaat een grote nood aan specifieke meetapparatuur bij het onderzoek op dierlijke cellen. Dit is meer bepaald het geval bij het analyseren van de werking van ionenkanalen, welke bij slechte werking aan de basis van talrijke ziektes liggen. Deze activiteit van de ionenkanalen wordt gemeten als een elektrische stroom. De verkregen meetgegevens moeten snel en nauwkeurig gedigitaliseerd kunnen worden. Hierna worden ze op een computer verwerkt en overzichtelijk weergegeven. Het doel van mijn project is het aanleggen en programmeren van een dataverbinding tussen de MSP430 microcontroller (Texas Instruments, USA) en de computer d.m.v. een USB chip. Aansluitend wordt een gebruikersinterface geprogrammeerd voor het inlezen, verwerken en presenteren van de verkregen data op de computer. Voor het sturen van de MSP430 was het nodig de Crossworks compiler (Rowley Associates, UK) eigen te maken via testprogramma's geschreven in C. Voor de USB chip werd een USB module van FTDI (Future Technology Devices International) gebruikt. Na analyse van de datasheet werd een optimale verbinding met de MSP430 tot stand gebracht d.m.v. solderen. Aansluitend heb ik het communicatieprotocol met de USB module geprogrammeerd en ingebrand in de microcontroller. Voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface heb ik de ontwikkelomgeving LabWindows/CVI (National Instruments, USA) aangeleerd. Op deze manier kunnen de meetgegevens die verwerkt werden door de MSP430 op een snelle manier gepresenteerd worden aan de gebruiker.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2007
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1a061a52011ac92dcc7e0038
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Graduaat elektronica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : ICT
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact