About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

A fluoriscent linear optical fiber position sensor: Positie bepalende sensor aan de van floriceren-lineaire-optische vezel

2007
LIEBEN, Ward
Graduaat elektronica

Trefwoorden: 2007  

Abstract :
Abstract (Eng.)
The sensor described in this paper is a fluorescent long-line optical fiber position sensor to satisfy an industrial need for measuring position over a waste range varying from centimetres to many metres, where high resolution is not required. As it is known, the light power transmitted by an optical fiber can be affected by certain physical parameters of the environment. Assuming the physical property of attenuation of light beam with the distance, as it travels along the fluorescent long-line fiber, a position sensor has been developed. Because of this parameter, it is possible to determinate the incident point of the light beam on the fiber, that is to say, its position, measuring the quantity of the light that initially travels with equal strength toward both ends of the fiber. In addition to their easiness to handle and low cost, they present the advantages common to all multimode optical fibers as the flexibility, the small size, and the good behaviour of electromagnetic compatibility. On the other hand, the sensors based on optical fiber eliminate the risk of electrical sparks in explosive environments, and they can be read from remote positions. In this work, several fluorescent optical fibers with different diameters, wavelengths and light sources have been tested. Moreover, one test with different distances between light source and fluorescent fiber has been made, both in the dark and ambient light. At last, in this paper the results and conclusions of all made tests appear.

Abstract (Ned.)
De sensor die in deze uiteenzetting gebruikt wordt, is een fluoriderende optische vezel waarmee men de positie van een unit kan bepalen. Deze sensor voldoet aan de industriŽle noden voor positiebepaling over een bereik van enkele centimeters tot verschillende meters waarbij geen nauwkeurigheid vereist is.
De lichtsterkte die door een optische vezel wordt overgebracht, kan door bepaalde fysieke parameters van de omgeving worden beÔnvloed. Uitgaand van het fysieke bezit van vermindering van de lichtstraal met de afstand, aangezien de straal langs de fluorescente buitenmantel reist, is een positiesensor ontwikkeld. Omwille van deze parameter is het mogelijk om het inherente punt van de lichtstraal op de vezel te bepalen, d.w.z., zijn positie, uitgaande van de hoeveelheid van het licht dat aanvankelijk met gelijke sterkte tegen beide uiteinden van de vezel botst.
In aanvulling op hun gemakkelijk gebruik en hun lage kost, hebben de vezels de voordelen van andere meervoudige optische vezels zoals de flexibiliteit, de beperkte grootte en het goed gedrag van elektromagnetische verenigbaarheid. Enerzijds elimineren de sensoren, die op optische vezel worden gebaseerd, het risico van elektronvonken in explosieve milieus, anderzijds kan de positie van op een grote afstand uitgelezen worden.
In dit werk zijn verscheidene fluorescente optische vezels met verschillende diameters, golflengtes en lichtbronnen getest. Voorts is er ťťn test met verschillende afstanden tussen lichtbron en fluorescente vezel, zowel in het donker als in een omringend belichte ruimte, uitgevoerd.
In dit document vind je de resultaten en de conclusies van deze tests.

Full text:
File Size Type Checksum
200400400_07_ned.pdf 5 MB Adobe PDF MD5
200400400_07_eng.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2206 keer bekeken en 17 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

LIEBEN, W. (2007). A fluoriscent linear optical fiber position sensor: Positie bepalende sensor aan de van floriceren-lineaire-optische vezel. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1a061a52011ac9d00e98004b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact