About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Restauratie van een historisch gebouw
dc.creator : ALEN, Ward
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Titel: Restauratie van een historisch gebouw Promotoren: Arch. Philippe Micheels (Architectenbureau L-Groep cvba) Ir. Karl Haest (Libost-Groep nv) Auteur: Ward Alen Abstract: Restauratie is een zeer uitgebreid en boeiend vak. Om een duidelijk beeld te krijgen over hoe men moet restaureren en wat het restaureren inhoudt, is heel wat kennis en ervaring nodig. Restaureren is immers niet enkel het respecteren van de technische aspecten uit de bouw, maar is ook het respecteren van de historische waarde van het gebouw. Zonder bezig te zijn met het vak is het niet makkelijk om een duidelijk zicht te krijgen op wat restaureren inhoudt. Daarom is in dit eindwerk een studie gemaakt rond de verschillende aspecten van het restaureren. Dit zijn technische, architectonische en bouwhistorische aspecten. Dit werk zal verduidelijken wat restaureren inhoudt, welke technieken kunnen worden toegepast en welke de oorzaken van het verval van een monument kunnen zijn. Met behulp van de uitgevoerde studie, zal als praktisch voorbeeld de restauratie van een oude infirmerie onder de loep worden genomen. Van deze infirmerie zullen de schadeoorzaken aan verschillende onderdelen worden bepaald en zullen er restauratietechnieken worden voorgesteld. Bij het doornemen van dit eindwerk zal snel duidelijk worden dat voor restauratie nooit een eenduidige regel kan worden gevolgd en dat voldoende kennis van zaken van zeer groot belang is.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1d2a17f3011d9b99e1600007
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact