About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Betonkernactivering
Author :
CASTRO, Sandy
Abstract : Abstract

Betonkernactivering
Auteur: Sandy Castro
Promotoren: ir. Willy Vos (Democo nv)
ing. Johan Blom (Xios Hogeschool Limburg)

Een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij is de stijging van de energieprijzen. Fossiele brandstoffen zullen niet eeuwig blijven meegaan. Verder zijn er de gekende problemen rond "de opwarming van de aarde". Eisen van de overheid worden steeds strenger met betrekking tot het energieverbruik. De noodzaak aan duurzame en energiezuinige verwarmings- en koelsystemen stijgt. Ook de energieprestatienormen (EPB-eisen) leiden ertoe dat gebouwen steeds meer en beter geďsoleerd moeten worden. Door dit verschijnsel samen met de moderne bouwstijl – gebouwen met grote glaspartijen – zal ook de behoefte aan koeling steeds meer toenemen. De traditionele koelmethodes, zoals airconditioning, worden steeds minder toegepast vanwege hun hoog energieverbruik en het gepaard gaande onbehaaglijk gevoel. De opdracht voor de realisatie van de nieuwe kantoorgebouwen voor Cegeka en het provinciebestuur te Hasselt, was dan ook om een duurzaam gebouw te ontwikkelen met een comfortabel binnenklimaat.
Als oplossing wordt verwezen naar een vrij recente techniek, namelijk betonkernactivering. In dit eindwerk wordt een beschrijving gegeven van de werking van dit systeem. Verder worden ook de voor- en nadelen van betonkernactivering nagegaan. In een praktisch gedeelte worden enkele berekeningen betreffende betonkernactivering uitgevoerd en wordt een vergelijking met een klassiek verwarmings- en koelingsysteem gemaakt.
Als conclusie kan gezegd worden dat betonkernactivering een efficiënt en zuinig alternatief is. Enerzijds duurzaam omdat het in combinatie met warmtepompen en andere alternatieve energiebronnen kan toegepast worden, anderzijds comfortabel omdat tocht en geluidshinder tot een minimum worden beperkt. Betonkernactivering reageert echter traag, daarom zijn in bepaalde omstandigheden aanvullende systemen voor koeling of verwarming aangewezen om plots optredende warmte- of koudepieken op te vangen.
Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200400811_08.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Johan Blom
External Promotor : ir. Willy Vos (Democo nv)
Notes :
Embargo : false
Created : 17/11/2008 15:03
Last modified : 17/11/2008 15:03
Appears in :
2008
Bouwkunde
Bouw
Views : 4991
Downloads : 228
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact